• 0 komentárov
 • rodové roly . rodovo citlivé vzdelávanie . škola .

Nerodíme sa ako ženy, stávame sa nimi! – píše Simone de Beauvoir, feministická sociologička, vo svojej knihe Druhé pohlavie. Toto dielo podnietilo vznik feministických filozofických výskumov, zavedenie výrazov rod (spoločenská rola) a pohlavie (biologická rola). Základnou myšlienkou jej diela je, že rodová identita nie je biologicky podmienená, determinovaná, ale vytvára sa spoločenskými vzťahmi v procese socializácie. Čo je vlastne socializácia? Každá spoločnosť má svoj systém hodnôt, noriem, očakávaní o tom, akí majú byť jej členovia. Socializácia je proces integrácie do spoločnosti, počas ktorého…

Viac
 • 0 komentárov
 • Gender . knihy . menšinová literatúra . spisovateľky . ženská literatúra .

Obraz ženy a spisovateľky v maďarskej literatúre Spisovateľky maďarskej literatúry prvej polovice 20. storočia čelili zo strany literárnej kritiky požiadavke, ktorá spájala v sebe dve, súčasne nesplniteľné úlohy. Prvou bolo vytvorenie textu, ktorý úprimne vyjadruje ich ženskosť, zároveň je jemný, nerušivý, cudný a zdržanlivý. Autorka mala nájsť pozíciu subjektu, ktorá jej umožňuje úprimné vyjadrovanie svojej (tradičnej, stereotypnej) ženskosti. K splneniu tejto požiadavky sa však musela dostať do pozície predmetu túžby pre muža, čiže byť pasívnou, cudnou a emocionálnou, ale súčasne…

Viac
 • 0 komentárov
 • literatura . menšinová literatúra . obrazy zien mensiny . rodina . spisovateľky . ženská literatúra .

Osudy spisovateľského páru v búrlivom 20. storočí   „Sme potomkami dalmátskych pirátov, ktorí sú pochovaní na jednom z ostrovov v Jadranskom mori,“ rozprávala mi s hrdosťou v hlase stará mama, keď prišla reč na jej rodinu. Prvé texty v pécskych novinách publikovala Mária Szucsich ešte ako mladé dievča pod pseudonymom Dalmata. So spisovateľkinou vnučkou Dr. Erzsébet Barta som sa zhovárala v jej budínskom byte. „Meno Márie Szucsich je len o čosi viac ako poznámka na okraji literárnej histórie,“ píše Zsófia Bárczi v súvislosti s autorkiným románom Od jari do zimy…

Viac
 • 0 komentárov
 • Bez značiek

Koncom XIX. storočia sa nepatrilo, aby sa dievča z meštianskej rodiny vydalo na umeleckú dráhu. Očakávalo sa od neho, že sa vydá a porodí deti. Camille Claudel si však vybrala náročnejšiu cestu. Camille Rosalie sa narodila v roku 1864 ako druhé dieťa, no vyrastala ako prvorodená, keďže jej brat niekoľko dní po narodení zomrel. Jej matka takmer zošalela od žiaľu a túžila po ďalšom synovi. O štyri roky neskôr sa narodil Paul (budúci slávny spisovateľ a básnik), ktorý si užíval všetku matkinu lásku a pozornosť, z ktorej sa…

Viac
 • 0 komentárov
 • rozhovor .

Lilla Bolemant: „Podľa verejnej mienky je feministka protikladom všetkého, čo je ženské, neznáša mužov, chce prebrať ich rolu (...) a navyše je aj frustrovaná...“ Ako sa vyvíjajú ženské roly v našom každodennom živote? Prehodnotilo, zrovnoprávnilo sa postavenie žien v spoločnosti? Skvelá filmová režisérka Márta Mészáros v jednom z rozhovorov prezradila, že v 70. rokoch minulého storočia sa začala vo svojich filmoch venovať ženským problémom preto, lebo sa jej videlo, že v Maďarsku (a zrejme aj v okolitých socialistických krajinách) je situácia žien skôr trápením ako radosťou. A…

Viac
 • 0 komentárov
 • násielie . rodina .

Úcta a uznanie Nech sa ženy uznajú za rovnocenné vo všetkých oblastiach a nech sa aj koná za zrovnoprávnenie mužov a žien. Nenásilné, neohrozujúce správanie. Partnerka sa musí cítiť v bezpečí, aby mohla vyjadriť a zrealizovať svoje požiadavky. Ak sú záujmy a požiadavky partnerov protikladné či odlišné, musia nájsť kompromis, ktorý bude vyhovovať obom. Berte ohľad na názor partnerky. Vlastná zodpovednosť a pozornosť Berte zodpovednosť za vlastné správanie. Priznajte si chyby, a buďte otvorený a pripravený na rozhovor a výmenu názorov. Nech je dôležitý pre Vás aj…

Viac
 • 0 komentárov
 • literatura . spisovateľky . umenie . ženská literatúra .

V našich literárnovedných dielach a učebniciach sa často stretávame s analýzami a prezentáciami literárnych priateľstiev. Legendárne je priateľstvo Sándora Petőfiho a Jánosa Aranya, no ani po mnohé ďalšie príklady nemusíme chodiť ďaleko. Pravda, poetiek a spisovateliek bolo vždy menej ako mužov-literátov, keďže ženám nikdy nebola dopriata príležitosť, aby žili pre literatúru – a ak sa zopár „rebeliek“ predsa len pokúsilo písať, obvykle ich okamžite vyhlásili za málo talentované, precitlivené a príliš ženské. Akoby literatúra a talent boli iba výsadou mužov a akoby sa spôsob písania, prežívania a pohľadu žien…

Viac
 • 0 komentárov
 • knihy . literatura . spisovateľky . ženská literatúra .

Renée Erdős – prvá žena v maďarskej literatúre, ktorá sa dokázala uživiť literatúrou  Renée Erdős mohla byť jednou z kľúčových osobností maďarskej literatúry začiatku 20. storočia, keby ženy-literátky mohli mať (vtedy i dnes) kľúčové miesto v maďarskej literatúre. Dnes sa Erdős spomína už len ako autorka brakovej literatúry, no jej knihy sa napriek reedíciám takmer nečítajú, hoci jedným z poznávacích znakov brakovej literatúrey je práve jej masové čítanie. Bola veľmi úspešnou autorkou svojej doby a jej romány čítali mladé dievčatá potajomky, pretože dúfali, že sa z nich…

Viac
besedy Bratislava Equality Gender knihy Komárno konferencia KOšice literatura menšinová literatúra muz Nitra násielie názor obrazy zien mensiny open space poradenstvo rodina rodovo citlivé vzdelávanie rodové roly rozhovor spisovateľky umenie veda vychova workshop škola ženská literatúra