Posilnite nás!

Podporte našu činnosť!

Cieľom Občianskeho združenia Phoenix je vytváranie a podpora rovného postavenia žien a detí maďarskej menšiny na Slovensku. Ak súhlasíte s našimi cieľmi a páči sa Vám naša činnosť, podporte nás! (Výročnú správu za rok 2013 si môžete prečítať tu.) Môžete to urobiť nasledovnými spôsobmi.

1. Dobrovoľníckou prácou

Staňte sa dobrovoľníčkou/-kom OZ Phoenix, a pomôžte nám svojou prácou!  Vyberte si okruh činnosti, v ktorej by ste nám rady/i pomohli. Napíšte nám: info@phoenix-ngo.sk

Prihláška

 

2. Finančným darom

Keď nemáte čas na to, aby ste vlastnou prácou pomáhali v našich činnostiach, môžete sa rozhodnúť pre finančný dar, ktorý vám vyhovuje. Aj najmenšia suma môže prispieť k tomu, aby sme mohli vykonávať svoje aktivity v za lepších podmienok a a väčším úspechom. Číslo nášho účtu: 5036263585/0900, SLSP, a.s.

 

3. Vecným darom 

Keď vlastníte predmet alebo zariadenie, ktoré už nepotrebujete, a môžete nám ho ponúknuť bezodplatne, budeme veľmi radi (tlačiareň, premietač, počítač, clipchard, notebook, fotoaparát, farba do tlačiarne, kancelársky papier, iné potreby a predmety, ktoré už nepotrebujete).

 

4. 2% z daní. 

Môžete nám venovať 2% zo svojich daní, čo uvediete vo svojom daňovom priznaní.

Údaje, ktoré k tomu potrebujete:

Názov organizácie: Občianske združenie Phoenix

Sídlo organizácie: Pri Šajbách 14/A, 83106  Bratislava

Právna forma: občianske združenie

Identifikačné číslo organizácie: 30799881.

Ak podávate daňové priznanie ako fyzická či právnická osoba vyplňte príslušné údaje o Občianskom združení žien Phoenix (pozri nižšie) a sumu zodpovedajúcu 2% dane v daňovom priznaní.

Do 31. marca 2014 zaplaťte daň a podajte daňové priznanie.

Ak chce právnická osoba darovať celé 2 % zo svojej dane, musí najneskôr do 31. marca 2014 (do posledného možného dňa na podanie daňového priznania) venovať tej istej organizácii dar z vlastných prostriedkov vo výške 0,5 % z dane. Ak tak neurobí, daňový úrad umožní poskytnúť danej právnickej osobe len 1,5 % zo svojej dane.

Ak ste zamestnankyňa alebo zamestanec:

Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane, a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani.

Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3,32 €.

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane (v prílohe).

Pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 30. apríla 2014.

Ak ste v roku 2013 pracovali ako dobrovoľníčka alebo dobrovoľník a získate o tom potvrdenie od organizácie, kde ste pracovali, môžete darovať až 3 percentá zo svojej dane.

Viac na www.rozhodni.sk.

O použití 2% z Vašich daní budeme informovať na našich webových stránkach.

 

5. Inzerátom alebo plochou na vašej webovej stránke 

Ak môžete podporiť naše aktivity, projekty, webovú stránku  a akcie uverejnením na vašej webovej stránke, médiách, atď., pomôžete nám v tom, aby sa o našej činnosti dozvedelo viac záujemcov. Ponúknite nám na našej stránke mediálny priestor, možnosť reklamy, alebo nám pomôžte k takejto možnosti.

 

6. Iné formy podpory 

Sme otvorené aj pre ďalšie formy podpory a spolupráce. Napíšte nám, ak máte zaujímavý návrh na adresu info@phoenix-ngo.sk.

 

Za Vašu podporu vopred ďakujeme!

O jej použití Vás budeme informovať na našej webovej stránke.

0 príspevkov
Povedz nám svoj názor

Musíš sa prihlásiťpre pridávanie príspevkov.

besedy Bratislava Equality Gender knihy Komárno konferencia KOšice literatura menšinová literatúra muz Nitra násielie názor obrazy zien mensiny open space poradenstvo rodina rodovo citlivé vzdelávanie rodové roly rozhovor spisovateľky umenie veda vychova workshop škola ženská literatúra