Pozvánka – II. Konferencia: Obrazy žien menšiny

  • Bolemant Lilla
  • 4 Views
  • 0 komentárov
  • konferencia @sk . open space @sk . veda . workshop @sk .

Pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku sa v marci minulého roku vytvorila pracovná skupina pre rovné postavenie žien, mužov a detí maďarskej národnosti na Slovensku. Hlavným cieľom skupiny odborníkov je zmapovanie situácie maďarských žien a detí na Slovensku, zvýšenie účasti žien v rozhodovacích pozíciách, a v neposlednom rade vytvorenie podmienok a systému prevencie a eliminácie domáceho násilia v rámci cieľovej skupiny.

Po úspešnom prvom ročníku konferencie sa tento rok stretneme znova, a okrem odborných vedeckých príspevkov doplníme program o konferenciu Open space, ktorá nám pomôže prediskutovať problémy a témy, ktoré sa žien a detí týkajú, zároveň vytýčiť ďalšie konkrétne ciele a spôsoby ich uskutočnenia.

Srdečne Vás očakávame na obidve časti konferencie, a privítame vaše príspevky, názory a nápady v oblasti sociológie, kultúry (umenia, histórie, literatúry, jazykovedy). Budeme radi aj tomu, ak sa zúčastníte ako poslucháči/-ky, alebo prejavíte záujem o spoluprácu s našimi organizáciami.

Ak sa rozhodnete svojou účasťou podporiť naše podujatie, vyplňte, prosím návratku, ktorú nájdete pod názvom Konferencia a pošlite  nám ju do 20. septembra.

 

http://phoenix-ngo.sk/konferencia/

 

 

Tešíme sa na stretnutie

 

Organizátori/-ky: Výbor pre rovné postavenie žien a detí pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku

Občianske združenie Phoenix, Centrum rodových štúdií, FFUK Bratislava

Miesto konania: Maďarský inštitút v Bratislave, Palisády 54.

Čas konania: 21.-22. 11. 2014

Jazyk konferencie: maďarský a slovenský so simultánnym tlmočením.

Konferenciu podporili:

Úrad vlády SR, Program kultúry národnostných menšín 2014

Maďarský Kultúrny Inštitút, Bratislava, Fórum Inštitút pre výskum menšín, Šamorín,

Mediálni partneri: Vasárnap Családi Magazin, Interaktív Televízió, Pozsony

Vyplnením prihlasovacieho formulára nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom ich štatistického spracovávania. V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe Vás nebude možné nijakým spôsobom identifikovať.


besedy Bratislava Equality Gender knihy Komárno konferencia KOšice literatura menšinová literatúra muz Nitra násielie názor obrazy zien mensiny open space poradenstvo rodina rodovo citlivé vzdelávanie rodové roly rozhovor spisovateľky umenie veda vychova workshop škola ženská literatúra