Pozvánka na besedy so študentami /Ženy a muži

  • Domonkos Lívia
  • 3 Views
  • 0 komentárov
  • besedy . Bratislava . Equality . Gender . Komárno . KOšice . Nitra .

Pozvánka na besedy so študentami VŠ v maďarských univerzitných kluboch v rámci projektu OSF-EEA:

Ženy a muži

Projekt Rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ  – budúcich pedagógov bol podporený sumou  23 988,20 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP  2009- 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu  Rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ – budúcich pedagógov  je posilnenie aktívneho občianstva.

Aké úlohy na nás kladie spoločnosť? Prijímeme ich alebo odmietame?

Čo sa naučíme v škole okrem učebných obsahov? Čo znamená pojem skrytý učebný plán a rodovo citlivé vzdelávanie?

Rodina, kariéra, partnerské vzťahy, politika, veda, umenie.

Besedu Občianskeho združenie Phoenix moderuje Vince Rácz, vynikajúci redaktor Rádia Patria.

Besedy sa zúčastnia:

Lilla Bolemant, odborníčka na rodové otázka, predsedníčka OZ Phoenix, vydavateľka

Mariana Szapuová, filozofka, spoluzakladateľka Centra rodových štúdií v Bratislave

Žofia Szapuová, študentka psychológie

Ondrej Mészáros, profesor filozofie, vysokoškolský učiteľ

Partner podujatia: Diákhálózat- Študentská sieť so 4 univerzitnými klubmi

Organizovane besedy (čas a miesto):

11. 10. 2015, 19.00, klub KIKELET, dom Csemadoku, Kováčska 38, Košice

KOŠICE- EVENT KIKELET NA FACEBOOKU

11. 11. 2015: klub JAIK, Palisády 58, Balassiho Inštitút, Bratislava

BRATISLAVA EVENT JAIK NA FACEBOOKU

Informácie o ďalších univerzitných kluboch budú postupne doplnené:

11. 24. 2015, klub JóMód, Komárno

11. 26 2015, 19:00: klub JUGYIK, Radlinského 13, Jazz Caffe, Nitra

 

 


besedy Bratislava Equality Gender knihy Komárno konferencia KOšice literatura menšinová literatúra muz Nitra násielie názor obrazy zien mensiny open space poradenstvo rodina rodovo citlivé vzdelávanie rodové roly rozhovor spisovateľky umenie veda vychova workshop škola ženská literatúra