Program konferencie

  • Bolemant Lilla
  • 3 Views
  • 0 komentárov
  • Bez značiek


Nőképek kisebbségben II. / Obrazy žien menšiny

 

Konferencia a kisebbségben élő nőkről / Konferencia o ženách žijúcich v menšinovom postavení

Szervezők: Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Esélyegyenlőségi Bizottsága, Phoenix Polgári Társulás, Genderkutató Központ, Comenius Egyetem, BTK

Organizátorky: Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku – Výbor pre rovné postavenie žien a detí, OZ Phoenix, Centrum rodových štúdií, FFUK Bratislava

Helyszín / Miesto: Magyar Kulturális Intézet / Maďarský Kultúrny Inštitút, Bratislava, Védcölöp u. / Palisády 54

2014. november 21-22.

A konferenciát kedves kolléganőnk és barátnőnk emlékének szenteljük, aki szeptemberben örökre távozott közülünk 53 éves korában /

Konferenciu venujeme pamiatke našej milej kolegyne a kamarátke Dane Habánovej, ktorá nás predčasne opustila v septembri vo veku 53 rokov

 

 

November 21., péntek / piatok

10:00 – 10:15 – Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala szóvivőjének megnyitója / Otváracia reč hovorcu Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku

10:15 – 10:35 – Bauer Edit, emberjogi szakértő / expertka v oblasti ľudských práv: Női jogok az Európai Unióban. Elmélet és valóság / Ženské práva v Európskej únii. Teória a prax

10:35 – 10:55 – Oľga Pietruchová, Munka- , Szociális- és Családügyi Minisztérium, Pozsony / MPSvR SR, Bratislava: Női jogok Szlovákiában. / Ženské práva na Slovensku.

 

10:55 – 11:15 – Perintfalvi Rita, Magyar Teológusnők Ökumenikus Egyesülete / Ekumenická spoločnosť maďarských teologičiek: A „gender-ideológia” le akarja rombolni a nőt, a férfit és a családot? / „Genderová ideológia” chce zničiť ženu, muža a rodinu?

11:15 – 11:35 – Šarlota Pufflerová, Állampolgár, demokrácia és felelősség / Občan, demokracia a zodpovednosť: A nők diszkriminációjának ördögi köre / Začarovaný kruh diskriminácie žien

11:35 – 12:00 – vita / diskusia

 

12:00 – 13:00 – ebéd / obed

 

13:00 – 13: 20 –Feketéné Pál Enikő – Fekete Sándor – Kegyesné Szekeres Erika – Miskolci Egyetem BTK / FF Univerzita Miskolc – Barátok közt? A nők közéleti szerepvállalásának buktatói. / Priateľské prostredie? Úskalia účasti žien vo verejnom živote

13:20 – 13:40 – Bara Zoltán – Földes Zsuzsanna – Domonkos Lívia: Nők a munkaerőpiacon a Pons Danubii határmenti régióban

13:40 – 14: 00 – Rajkovics Péter, Szlovákiai Magyarok Kerekasztala – Gazdasági bizottság / Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku – ekonomický výbor: A női munkanélküliség csökkentési lehetőségei Szlovákiában / Možnosti zníženia nezamestnanosti žien na Slovensku

14:00 – 14:20 – Štefancová Vladimíra, Comenius Egyetem, Pozsony, Menedzsment Kar, Fakulta Managementu UK Bratislava: A munkaadók attitűdje a munkavállaló nőkkel szemben / Postoje zamestnávateľov voči  ženám na trhu práce

 

14.20 – 14:40 – kávészünet / prestávka – občerstvenie

 

14:40 – 15:00 –Puskás Andrea, Selye Egyetem, Komárom / Univerzita Selyeho, Komárno: Feminizmus és irodalom / Feminizmus a literatúra

15:00 – 15:20 – Fazekas Andrea, Debreceni Egyetem / Univerzita Debrecín: Mesék világa női szemmel / Svet rozprávok očami ženy

15:20 – 15:40 – Jablonczay Tímea, Zsigmond Király Egyetem, Budapest / Univerzita Kr. Zsigmunda: Szabaduló asszonyok? Rudnóy Teréz művei / Ženy sa oslobodzujú? (diela Rudnóy Teréz)

15:40 – 16:00 – Elekes Irén Borbála, Civil Rádió Budapest / Mimovládny rozhlas Budapešť: Páratlan női könyvgyűjtemény az Országos Széchényi Könyvtárban / Mimoriadna zbierka kníh žien v Štátnej Széchenyiho knižnici

 

16:00 – 16:20 – kávészünet / prestávka – občerstvenie

 

16:40 – 17:00 – Szapu Marianna, Comenius Egyetem, BTK / FFUK Bratislava: „„Nőnevelés, nem-nevelés? M. Wollstonecraft vitája J. J. Rousseauval / O výchove ženy: M. Wollstonecraft verzus J. J. Rousseau

17:00 – 17:30 – Csehi Ágota, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra / FFUK UKF Nitra: A művésznők helye a zenében / Miesto umelkýň v hudbe – prednáška spojená s prednesom diel na klavíri

17:30 – 18:00 – Tóth-Bakos Anita, Selye Egyetem, Komárom, Pedagógia Kar / PF Univerzita Selyeho, Komárno: Cécile Chaminade munkássága / Dielo Cécile Chaminade . prednáška spojená s prednesom diel na flaute a klavíri

 

18:00 – 19:00 – vacsora – fogadás / večera – recepcia

 

19:00 – 20:30 – Olvasó nők / Čítanie žien

Nők az irodalomban és a művészetekben / ženy v literatúre a umení – beszélgetés / rozhovor: Jablonczay Tímea, Jana Juráňová, Jana Cviková, Renata Deáková, vezeti / moderuje: Lilla Bolemant

 

November 22., szombat / sobota

9:00 – 10:00 – választás szerint / podľa výberu:

1. Molnár Kriszta, TANDEM, Fertetics Mandy, Alternate:

Az ördög főnök Pradát visel / Diabol šéf nosí Gucci – Nőként vezetővé válni – vezetőként nőnek lenni / Stať sa ženou-líderkou, byť líderkou-ženou. vagy / alebo

2. Bolemant Éva, Ltc., coach – Fröhlich Mária, Ltc., coach:

A coaching titkai nekünk, nőknek / Tajomstvo koučingu pre nás, ženy. Egy coaching foglalkozás, amely segít úgy ránézni mostani helyzetünkre, hogy általa új lehetőségek, megoldások, ötletek tárulnak elénk. / Koučing – tréning, ktorý nám pomôže pozrieť sa takými očami na našu súčasnú situáciu, aby sme uvideli nové možnosti, nápady, riešenia.

 

10:30 – 11:00 – kávészünet / prestávka na kávu

 

11:00 – 13:00 World café:

Egy speciális programpont, amely során mindenki elmondhatja véleményét a számára fontos problémákról. A beszélgetések asztaltársaságonként változnak, a program folyamán több asztalnál is beszélgethetünk. A bevezetőben közösen meghatározzuk a témákat, aztán a meghatározott témák megbeszéljük a kávéházi asztaloknál, végül kiértékeljük, mire jutottunk, és megfogalmazunk egy ajánlást, amelyet eljuttatunk a sajtónak és a politikusoknak

World café je špeciálny program, počas ktorého sa všetky účastníčky účastníci môžu vyjadriť svoj názor o problémoch, ktoré považuje za dôležité. Na začiatku spoločne určíme témy, ktoré jednotlivé skupiny pri stoloch prediskutujú, nakoniec spoločne vyhodnotíme diskusie a zostavíme odporúčanie, ktoré postúpime médiám a politikom

 

13:00 – 14:00 ebéd / obed

 

14:00 – 15:30 – Gaál Julianna, idegenvezető / sprievodkyňa:

Híres nők Pozsonyban – városnéző séta a Pozsonyi Kifli PT társszervezésében /

Slávne ženy v Bratislave – prechádzka mestom, v spolupráci s OZ Bratislavské rožky

 

Támogatóink

A konferencia a Kormányhivatal Kisebbségi Kultúrák Program 2014 támogatásával valósul meg. / Konferencia je realizovaná z podpory Úradu vlády z programu Kultúra národnostných menšín 2014.

További támogatók

Magyar Kulturális Intézet, Pozsony / Maďarský kultúrny inštitút Bratislava

Fórum Kisebbségkutató Intézet Somorja / Fórum Inštitú pre výskum menšín, Šamorín

Pozsonyi Kifli Polgári Tásrulás / Občianske združenie bratislavské rožky

Luigi – Kossár Lajos

Vinárstvo Chateau Rúbaň borászat

Cukráneň Dolce Vita cukrászda

 

Mediális támogatóink

Vasárnap Családi Magazin, Magyar Interaktív Televízió


besedy Bratislava Equality Gender knihy Komárno konferencia KOšice literatura menšinová literatúra muz Nitra násielie názor obrazy zien mensiny open space poradenstvo rodina rodovo citlivé vzdelávanie rodové roly rozhovor spisovateľky umenie veda vychova workshop škola ženská literatúra