Rovná príležitosť – rovný výsledok

  • Bolemant Lilla
  • 3 Views
  • 0 komentárov
  • Bez značiek

Rovná príležitosť – rovný výsledok / Same opportunity- same results

Najnovším projektom Občianskeho združenia Phoenix by sme chceli osloviť poslucháčky a poslucháčov vysokých škôl, predovšetkým študentov pedagogických odborov, ktoré a ktorí by chceli vedieť viac o tom, aké očakávania a stereotypy určujú a riadia naše správanie, a v čom sú podobné alebo odlišné podľa toho, či sa týkajú žien alebo mužov.

Ružový a modrý svet? Naozaj sa tak jednoducho delí na dva odlišné svety dievčatá a chlapci? Tak prečo malé dievčatá protestujú na webe proti tomu, že im ponúkajú všetky hračky len v ružovej farbe?

Ženská a chlapská robota? „Len sa pozri na moje ruky, synček môj!” – citovala valstný výrok moja známa, keď juj jej násťročný syn prosil, aby mu vyčistila kopačky. – „Vidíš nejaký rozdiel medzi našimi rukami? Nie? To znamená, že ty rovnako môžeš vyčistiť svoje boty.”

„Keď ženu ubiješ, akoby si roľu poviezol” – hovorí ľudové porekadlo. A mohli by sme podobných vymenovať viac. Vychádzajúc z dlhej doby podriadenosti žien mužom, veľa mužov vníma aj dnes svoju manželku, priateľku ako svoj majetok a nie ako rovnocennú partnerku. Tieto predsudky a stáročná podriadenosť žien sú dôvodom násilia páchaného na ženách.

Naše názory na spomínané témy sa v nás vytvárajú v rodine a v škole. Nie je jedno, aké sú to názory. Či sa ako ženy a muži naučíme vnímať druhé pohlavie ako rovnocenného partnera-partnerku, alebo ich považujeme za menejcenné, hlúpe stvorenia. Zamyslime sa na chvíľu nad touto otázkou.

Pre nás projekt sme si vybrali slogan Rovnaké šance – rovnaké výsledky. V rámci projektu sa chceme rozprávať o týchto témach so študentmi a študentkami, mladými ľuďmi, naše odborníčky a odborníci sa s nimi rady podelia o svoje vedomosti a skúsenosti, a rady si vypočujú názory a skúsenosti mladých ľudí.

Súčasťou projektu je predmet Základy Gender studies na Fakulte Stredoeurópskych štúdii na Univerzite Konštantina Filozofa v Nitre v letnom semestri tohto akademického roku. K tomuto predmetu a k spomínaným témam sa viažu besedy v študentských kluboch v spolupráci s organizáciou Študentská sieť, a programy a besedy v Letnom Gombaseckom tábore.

O našich programoch vás budeme informovať na našej webovej stránke, FB-ovej stránke a v časopise Vasárnap.

Projekt  Rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ  – budúcich pedagógov bol podporený sumou 23 988,20 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP  2009- 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu  Rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ – budúcich pedagógov  je posilnenie aktívneho občianstva.

 

 

 

 


besedy Bratislava Equality Gender knihy Komárno konferencia KOšice literatura menšinová literatúra muz Nitra násielie názor obrazy zien mensiny open space poradenstvo rodina rodovo citlivé vzdelávanie rodové roly rozhovor spisovateľky umenie veda vychova workshop škola ženská literatúra