/Archives

  • 0 komentárov
  • konferencia @sk . open space @sk . veda . workshop @sk .

Pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku sa v marci minulého roku vytvorila pracovná skupina pre rovné postavenie žien, mužov a detí maďarskej národnosti na Slovensku. Hlavným cieľom skupiny odborníkov je zmapovanie situácie maďarských žien a detí na Slovensku, zvýšenie účasti žien v rozhodovacích pozíciách, a v neposlednom rade vytvorenie podmienok a systému prevencie a eliminácie domáceho násilia v rámci cieľovej skupiny. Po úspešnom prvom ročníku konferencie sa tento rok stretneme znova, a okrem odborných vedeckých príspevkov doplníme program o konferenciu Open…

Viac
besedy Bratislava Equality Gender knihy Komárno konferencia KOšice literatura menšinová literatúra muz Nitra násielie názor obrazy zien mensiny open space poradenstvo rodina rodovo citlivé vzdelávanie rodové roly rozhovor spisovateľky umenie veda vychova workshop škola ženská literatúra