Női helyzet - Az egyenrangúságról

Mi a gender mainstreaming?

Mi a gender mainstreaming? Čo je gender mainstreaming? What is gender mainstreaming?

Röviden megfogalmazva azt jelenti, hogy a nemek közötti egyenlőség szempontja beépüljön a közpolitikába annak minden területén, a döntéshozatal minden szintjén és annak minden stádiumában.

Egyszerűbben megfogalmazva, mint ahogy a gazdasági szempont az élet minden területén jelen van, vagyis a gazdaságosság, az anyagi megvalósíthatóság, a megtérülés, hasznosság az élet minden területén fontos, és elkerülhetetlen, a férfiak és a nők egyenrangú megítélése is ugyanolyan fontos és megkerülhetetlen kell, hogy legyen.

A társadalmi élet minden síkján, minden egyes döntésnél tekintettel kell lenni a nők és a férfiak különböző élethelyzeteire és érdekeire, azért, hogy a „nemek” társadalmi egyenlősége megvalósuljon

Kétpólusú társadalomban élünk, amelyet a hatalmi hierarchia oszt két egymással ellentétes félre a következőképpen:

  • közélet – magánélet
  • nyilvános szféra – magánszféra
  • munkapiac – család
  • gyermeknevelés: család, iskola, vallás

Ennek a megosztásnak az egyenes következményei: az egyenlőtlenség, hátrány, diszkrimináció, erőszak, lelki és testi betegségek, gyilkosságok.

A gender mainstreaming a gender szempontú igazságosságon, vagyis a nemek közötti igazságosságon alapul. Ezt az igazságosságot három „szférában” szeretné elérni:

1. a politikai részvétel területén: a férfiak és nők között egyenlő arányban kell megoszlania a hatalomnak

2. az anyagi javak, a szükségletek kielégítésének területén: egyenlős lehetőségek a nőknek és a férfiaknak, például az anyagi függeltlenség terén, mint ahogy egyenlő feltételek ahhoz, hogy érdeklődésüket, ambícióikat, tehetségüket kiteljesíthessék.

3. a szervezeti szféra: a karrier és a munkahelyi előmenetel, az egyenlős bánásmód, az egyenlő hozzáférés a művelődéshez, egyenlő felelősségvállalás a gyermeknevelés és a család ellátása területén a férfiak és a nők részéről.

Ha konkrétabb tényekre bontjuk, kimondhatjuk, hogy a nőknek és a férfiaknak egyaránt rendelkezésére kell, hogy álljon:

– a gazdasági eszközök egyenlő része, és a hozzá tartozó gazdasági hatalom

– a fizetett és nem fizetett munka egyenlő része

– a szabadidő egyenlő része

– az elismerés egyenlő része

– a hatalom egyenlő része

– az egészség egyenlő része

– az egészség egyenlős része

– a tudás egyenlő része

– a tér egyenlő része.

A gender mainstreaming megvalósításának lehetőségeiről és konkrét tapasztalatairól is sok mindent megtudhatnak a hallgatók a Gender studies alapjai című tantárgyunk óráin.

A fenti képen Szapu Marianna a feminista gondolkodás történetéről tartott érdekfeszítő előadását örökítettük meg.