Női helyzet - Az egyenrangúságról

Nőpolitika és női szerep

Ha a nemi szerepek aspektusa a társadalmi viszonyok elemzésének alapjává válik, és ha a nőpolitkát kiegészíti és támogatja a nemi szerepek politikája, a régi sztereotípiák megszűnnek, és helyükbe új értelmezések lépnek.

Az alábbiakban néhány tipikus példáját soroljuk fel az előítéleteknek, amelyekkel gyakran bírálják a nőpolitikát, s közöljük egyúttal ezek cáfolatát is.

A nőpolitika iránti előítélet: A nők túl érzékenyek, ha bírálják az uralkodó értékeket és normákat.

A nemi szerepek szempontja: A létező értékeket és normákat át kell értékelnünk és megváltoztatni nemi szerepek szerinti specifikus szempontokra.

A nőpolitika iránti előítélet: A nőknek specifikusak a problémái.

A nemi szerepek szempontja: Azon feltételek következtében, amelyeket a társadalom kialakított, a nők problémahelyzetekben találják magukat. Ezekért a feltételekért nem a nők a felelősek.

A nőpolitika iránti előítélet: A nőknek nemük miatt specifikusak az érdekeik.

A nemi szerepek szempontja: A nők specifikus érdekei életfeltételeik következményei (pl. a kisgyermekekkel való együttélés), melyeket a társadalmi nemi szerep alapján nekik ítélnek. A férfiak ugyanilyen érdekeket képviselnének, ha a nők helyzetében lennének.

A nőpolitika iránti előítélet: A nőknek hiányosságaik vannak, melyeket ki kell küszöbölniük.

A nemi szerepek szempontja: A nőknek vannak erős oldalaik, amelyek a férfiaknak nincsenek. Ezeket az erős olalakat el kell ismerni és feltételeket kialakítani érvényesítésükre. A hiányosságok nem a nemükből, hanem a társadalmilag definiált nemi szerepükből erednek, ami a nőkre és a férfiakra egyaránt érvényes.

A nőpolitika iránti előítélet: A nők a döntési mechanizmusok folyamatában a segítséget kérők szerepében vannak, így segítséget próbálnak kérni koncepcióikhoz.

A nemi szerepek szempontja: A döntési folyamatokban kötelezően érvényesíteni kell a nemi szerepek szempontját. A nők részt vesznek a döntéshozásban, mint szakértők, a nők élethelyzeteinek is szakértői. Különösen fontosak a nők kezdeményezései, mert hozzájárulhatnak a döntések jobb minőségéhez.

A nőpolitika iránti előítélet: A nőpolitika periférikus problémákat érint, amelyek megoldási lehetősége a nagypolitika helyzetétől függ.

A nemi szerepek szempontja: A nemi demokrácia és a nők és férfiak esélyegyenlősége központi politikai cél, a nagypolitika szerves része.

A nőpolitika iránti előítélet: A nők felelősek a női problémák megoldásáért

A nemi szerepek szempontja: A nők és a férfiak átveszik a felelősséget a nemek közti viszonyok megváltoztatásáért.