Podporte našu činnosť!

Cieľom Občianskeho združenia Phoenix je vytváranie a podpora rovného postavenia žien a detí maďarskej menšiny na Slovensku. Ak súhlasíte s našimi cieľmi a páči sa Vám naša činnosť, podporte nás! (Výročnú správu za rok 2013 si môžete prečítať tu.) Môžete to urobiť nasledovnými spôsobmi.

1. Dobrovoľníckou prácou

Staňte sa dobrovoľníčkou/-kom OZ Phoenix, a pomôžte nám svojou prácou!  Vyberte si okruh činnosti, v ktorej by ste nám rady/i pomohli. Napíšte nám: info@phoenix-ngo.sk

[button url=”http://phoenix-ngo.sk/wp-content/uploads/2014/02/Prihlaska.docx” style=”blue small”]Prihláška[/button]

 

2. Finančným darom

Keď nemáte čas na to, aby ste vlastnou prácou pomáhali v našich činnostiach, môžete sa rozhodnúť pre finančný dar, ktorý vám vyhovuje. Aj najmenšia suma môže prispieť k tomu, aby sme mohli vykonávať svoje aktivity v za lepších podmienok a a väčším úspechom. Číslo nášho účtu: 5036263585/0900, SLSP, a.s.

 

3. Vecným darom 

Keď vlastníte predmet alebo zariadenie, ktoré už nepotrebujete, a môžete nám ho ponúknuť bezodplatne, budeme veľmi radi (tlačiareň, premietač, počítač, clipchard, notebook, fotoaparát, farba do tlačiarne, kancelársky papier, iné potreby a predmety, ktoré už nepotrebujete).

 

4. 2% z daní. 

Môžete nám venovať 2% zo svojich daní, čo uvediete vo svojom daňovom priznaní.

Údaje, ktoré k tomu potrebujete:

Názov organizácie: Občianske združenie Phoenix

Sídlo organizácie: Pri Šajbách 14/A, 83106  Bratislava

Právna forma: občianske združenie

Identifikačné číslo organizácie: 30799881.

Ak podávate daňové priznanie ako fyzická či právnická osoba vyplňte príslušné údaje o Občianskom združení žien Phoenix (pozri nižšie) a sumu zodpovedajúcu 2% dane v daňovom priznaní.

Do 31. marca 2014 zaplaťte daň a podajte daňové priznanie.

Ak chce právnická osoba darovať celé 2 % zo svojej dane, musí najneskôr do 31. marca 2014 (do posledného možného dňa na podanie daňového priznania) venovať tej istej organizácii dar z vlastných prostriedkov vo výške 0,5 % z dane. Ak tak neurobí, daňový úrad umožní poskytnúť danej právnickej osobe len 1,5 % zo svojej dane.

Ak ste zamestnankyňa alebo zamestanec:

Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane, a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani.

Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3,32 €.

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane (v prílohe).

Pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 30. apríla 2014.

Ak ste v roku 2013 pracovali ako dobrovoľníčka alebo dobrovoľník a získate o tom potvrdenie od organizácie, kde ste pracovali, môžete darovať až 3 percentá zo svojej dane.

Viac na www.rozhodni.sk.

O použití 2% z Vašich daní budeme informovať na našich webových stránkach.

 

5. Inzerátom alebo plochou na vašej webovej stránke 

Ak môžete podporiť naše aktivity, projekty, webovú stránku  a akcie uverejnením na vašej webovej stránke, médiách, atď., pomôžete nám v tom, aby sa o našej činnosti dozvedelo viac záujemcov. Ponúknite nám na našej stránke mediálny priestor, možnosť reklamy, alebo nám pomôžte k takejto možnosti.

 

6. Iné formy podpory 

Sme otvorené aj pre ďalšie formy podpory a spolupráce. Napíšte nám, ak máte zaujímavý návrh na adresu info@phoenix-ngo.sk.

 

Za Vašu podporu vopred ďakujeme!

O jej použití Vás budeme informovať na našej webovej stránke.

Vélemény, hozzászólás?