Podporujú nás

2015
Projekt Rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ  – budúcich pedagógov bol podporený sumou 23 988,20 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP  2009- 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ – budúcich pedagógov  je posilnenie aktívneho občianstva.
logo_osf_500x192px_RGB_SKlogo_EEA_60x43mm_CMYK_300DPI

 

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín.

Vélemény, hozzászólás?