Projekty

1. Phoenix Equality -Rodové scitlivovanie študentov a štundentiek VŠ

Phoenix Equality hovorí o rovnoprávnosti mužov a žien,  Phoenix Equality  je interný názov nášho projektu, ktorý organizujeme v spolupráci so Študentskou sieťou.

Projekt Rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ  – budúcich pedagógov bol podporený sumou  23 988,20 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP  2009- 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu  Rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ – budúcich pedagógov  je posilnenie aktívneho občianstva.

2. Konferencia

Galéria o poslednej konferencii

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?