• Situácia žien

    Pozvánka na besedy so študentami /Ženy a muži

    Pozvánka na besedy so študentami VŠ v maďarských univerzitných kluboch v rámci projektu OSF-EEA: Ženy a muži Projekt Rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ  – budúcich pedagógov bol podporený sumou  23 988,20 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP  2009- 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu  Rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ – budúcich pedagógov  je posilnenie aktívneho občianstva. Aké úlohy na nás kladie spoločnosť? Prijímeme ich alebo odmietame? Čo sa naučíme v škole okrem učebných obsahov? Čo znamená pojem skrytý učebný plán a rodovo citlivé vzdelávanie? Rodina, kariéra, partnerské vzťahy, politika, veda, umenie. Besedu Občianskeho združenie Phoenix…