• Situácia žien

    Čo znamená správať sa ako partner?

    Úcta a uznanie Nech sa ženy uznajú za rovnocenné vo všetkých oblastiach a nech sa aj koná za zrovnoprávnenie mužov a žien. Nenásilné, neohrozujúce správanie. Partnerka sa musí cítiť v bezpečí, aby mohla vyjadriť a zrealizovať svoje požiadavky. Ak sú záujmy a požiadavky partnerov protikladné či odlišné, musia nájsť kompromis, ktorý bude vyhovovať obom. Berte ohľad na názor partnerky. Vlastná zodpovednosť a pozornosť Berte zodpovednosť za vlastné správanie. Priznajte si chyby, a buďte otvorený a pripravený na rozhovor a výmenu názorov. Nech je dôležitý pre Vás aj názor partnerky. Rozdelenie zodpovednosti Naše rodinné zákony predpisujú deľbu práce medzi partnermi vo výchove detí, ako aj vo vedení domácnosti. Spravte to z vlastnej vôle, z vlastného zmyslu pre zodpovednosť. Partnerstvo v…