• Események

    Pozvánka – II. Konferencia: Obrazy žien menšiny

    Pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku sa v marci minulého roku vytvorila pracovná skupina pre rovné postavenie žien, mužov a detí maďarskej národnosti na Slovensku. Hlavným cieľom skupiny odborníkov je zmapovanie situácie maďarských žien a detí na Slovensku, zvýšenie účasti žien v rozhodovacích pozíciách, a v neposlednom rade vytvorenie podmienok a systému prevencie a eliminácie domáceho násilia v rámci cieľovej skupiny. Po úspešnom prvom ročníku konferencie sa tento rok stretneme znova, a okrem odborných vedeckých príspevkov doplníme program o konferenciu Open space, ktorá nám pomôže prediskutovať problémy a témy, ktoré sa žien a detí týkajú, zároveň vytýčiť ďalšie konkrétne ciele a spôsoby ich uskutočnenia. Srdečne Vás očakávame na obidve časti konferencie,…