A társulásról

Rólunk

Phoenix Polgári Társulás

Célunk
A társulás 2005-ben alakult azzal a céllal, hogy az emberi jogok, a szellemi és kulturális értékek védelme és alakítása terén elsősorban a szlovákiai magyar nők és gyermekek érdekeinek védelmével foglalkozzon, és felvállalja esélyegyenlőségük növelését és támogatását az élet minden területén.

Küldetésünk
A szlovákiai magyar nők és gyermekek esélyegyenlőségének és érdekvédelmének aktív felvállalása és megvalósítása. E célok elérésének leghatékonyabb módja a nők részvételének növelése a döntéshozatali pozíciókban: helyi, járási, kerületi, megyei és országos szintű politikai képviselet, állami hivatalok és intézmények vezetése, magánvállalatok és civil szervezetek irányítása.

Miért van erre szükség?
Az esélyegyenlőség, az egyenrangú bánásmód, a nők és a férfiak közötti egyenjogúság igénye és követelménye manapság Szlovákia és az Európai unió által is elfogadott alapvető tény. Törvények és előírások szabályozzák a társadalom minden területén ezen követelmények betartását. A valóság azonban sokban eltér a papírra vetett előírásoktól.

A nők hátrányos helyzete a munkapiacon, a sztereotípiák és előítéletek hatalma az oktatásban, a családon belüli erőszak léte csak néhány terület a sok közül, amely segítségre szorul.

Névválasztásunk
A Phoenix Polgári társulás névválasztása a mindig újraéledő reményre, az újrakezdés lehetőségére épül, a mitológiai madár alakjára, amely a hamuiból állandóan újjászülető erőt jelképezi, amely a nők életútját gyakran a leginkább jellemzi.

A szervezet projektjei a képzéstől a tudományos kutatáson keresztül a gyakorlati foglalkozásokig terjednek.

Hosszú távú célunk
egy olyan hálózat kialakítása, amely a magyarlakta vidéket befonja, lehetővé téve a helyi kezdeményezések felkarolását és segítését.

Mindezek mellett fontosnak tartjuk a kapcsolatfelvételt és az együttműködést a hazai magyar és szlovák szervezetekkel, valamint a magyarországi és erdélyi, kárpátaljai, vajdasági, és más külföldi egyesületekkel, hogy közös célt találva, egymást segítve nagyobb és szélesebb körű sikereket érjünk el.

Tagság
A Phoenix szervezet tagja lehet minden olyan, 18. életévét betöltött személy, aki egyetért a szervezet Alapelveivel, kitölti a felvételi lapot, és valamilyen módon bekapcsolódik a szervezet munkájába. A munka sokféle tevékenységet foglal magában, tagjaink a saját szakmájuknak vagy érdeklődési körüknek megfelelőt választhatják, akár önkéntes, akár fizetett formában, az aktuális tevékenységi köröknek megfelelően. Az egyes lehetőségek itt olvashatók.

Együttműködés

Szlovákiai Magyarok Kerekasztala
A Phoenix szervezet tagja a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Koordinációs Bizottságának, amely a szlovákiai magyar civil szervezetek önkéntes alapon szerveződő társasága, önkéntes egyeztető fóruma. http://www.kerekasztal.org

Női Esélyegyenlőségi Bizottság
A Kerekasztal Koordinációs Bizottságán belül több szakmai bizottság is tevékenykedik, a Női és Gyermek-esélyegyenlőségi Bizottság megalapításának kezdeményezője és munkájának vezetője a Phoenix Polgári Társulás. A szakmai bizottság elsődleges célja a szlovákiai magyar nők helyzetének feltérképezése, a szociológiai alapkutatás elvégzése, és a problémák felvállalása, azok megoldási stratégiáinak kidolgozása és megvalósítása.

A Női Esélyegyenlőségi Bizottság rendszeres szakmai megbeszéléseket szervez, célja a kisebbségben élő magyar nők közéleti részvételének növelése, a karrier-család, családon belüli erőszak témájának bevezetése a kisebbségi politikusok, közéleti személyiségek, a kisebbségi média és a civil társadalom közegébe.

http://www.kerekasztal.org/rolunk/ 

Barátnő Polgári Társulás
A Phoenix PT eddigi tevékenységében is szorosan együttműködött a Barátnő Polgári Társulással, amely a nők elleni erőszak témájában felvilágosító előadások szervezésével, női önismereti tréningek szervezésével is foglalkozik. És nem utolsó sorban egy feminista témákkal is foglalkozó webmagazin üzemeltetője www.baratno.com címmel.

Nemkutatási Központ
Szintén sikeres együttműködést könyvelhetünk el a pozsonyi Comenius Egyetem BTK mellett működő Nemtanulmányok Központjának szakembereivel is.

Mit tehetnek a férfiak?
Nőszervezetként nélkülözhetetlen az a támogatás, amelyet férfiaktól kapunk. Mivel meggyőződésünk, hogy minden tevékenységünkhöz szükség van a férfiak támogatására és aktív részvételére, nagy hangsúly fektetünk a férfi kollegákkal és férfi csoportokkal való együttműködés ápolására.

ALAPSZABÁLYUNK:

Phoenix Alapszabaly

0 Hozzászólás
Szólj hozzá!

Be kell jelentkezned,hogy hozzászólhass

19. századi történet anyai szerep barátság bolemant lilla Bolgár Kati elvárások előítélet eredményesség erőszak férfi gender studies gombaszög irodalom iskola Janković Nóra kalandregény kapcsolat karierr konferencia kutatás könyv magatartás nevelés nőirodalom OSF Phoenix Equality politika projekt párkapcsolat regény szerelem szerepvállalás sztereotípia szülő gyerek kapcsolat tanácsadás testi változások tudomány tudás történelem viselkedés workshop zaklatás értékelés önbizalom önismeret