Rólunk

Phoenix Polgári Társulás

Célunk
A társulás 2005-ben alakult azzal a céllal, hogy az emberi jogok, a szellemi és kulturális értékek védelme és alakítása terén elsősorban a szlovákiai magyar nők és gyermekek érdekeinek védelmével foglalkozzon, és felvállalja esélyegyenlőségük növelését és támogatását az élet minden területén.

Küldetésünk
A szlovákiai magyar nők és gyermekek esélyegyenlőségének és érdekvédelmének aktív felvállalása és megvalósítása. E célok elérésének leghatékonyabb módja a nők részvételének növelése a döntéshozatali pozíciókban: helyi, járási, kerületi, megyei és országos szintű politikai képviselet, állami hivatalok és intézmények vezetése, magánvállalatok és civil szervezetek irányítása.

Miért van erre szükség?
Az esélyegyenlőség, az egyenrangú bánásmód, a nők és a férfiak közötti egyenjogúság igénye és követelménye manapság Szlovákia és az Európai unió által is elfogadott alapvető tény. Törvények és előírások szabályozzák a társadalom minden területén ezen követelmények betartását. A valóság azonban sokban eltér a papírra vetett előírásoktól.

A nők hátrányos helyzete a munkapiacon, a sztereotípiák és előítéletek hatalma az oktatásban, a családon belüli erőszak léte csak néhány terület a sok közül, amely segítségre szorul.

Névválasztásunk
A Phoenix Polgári társulás névválasztása a mindig újraéledő reményre, az újrakezdés lehetőségére épül, a mitológiai madár alakjára, amely a hamuiból állandóan újjászülető erőt jelképezi, amely a nők életútját gyakran a leginkább jellemzi.

A szervezet projektjei a képzéstől a tudományos kutatáson keresztül a gyakorlati foglalkozásokig terjednek.

Hosszú távú célunk
egy olyan hálózat kialakítása, amely a magyarlakta vidéket befonja, lehetővé téve a helyi kezdeményezések felkarolását és segítését.

Mindezek mellett fontosnak tartjuk a kapcsolatfelvételt és az együttműködést a hazai magyar és szlovák szervezetekkel, valamint a magyarországi és erdélyi, kárpátaljai, vajdasági, és más külföldi egyesületekkel, hogy közös célt találva, egymást segítve nagyobb és szélesebb körű sikereket érjünk el.

Tagság
A Phoenix szervezet tagja lehet minden olyan, 18. életévét betöltött személy, aki egyetért a szervezet Alapelveivel, kitölti a felvételi lapot, és valamilyen módon bekapcsolódik a szervezet munkájába. A munka sokféle tevékenységet foglal magában, tagjaink a saját szakmájuknak vagy érdeklődési körüknek megfelelőt választhatják, akár önkéntes, akár fizetett formában, az aktuális tevékenységi köröknek megfelelően. Az egyes lehetőségek itt olvashatók.

Mit tehetnek a férfiak?
Nőszervezetként nélkülözhetetlen az a támogatás, amelyet férfiaktól kapunk. Mivel meggyőződésünk, hogy minden tevékenységünkhöz szükség van a férfiak támogatására és aktív részvételére, nagy hangsúly fektetünk a férfi kollegákkal és férfi csoportokkal való együttműködés ápolására.

ALAPSZABÁLYUNK:

Phoenix Alapszabaly