• Női helyzet - Az egyenrangúságról

    A tanári pálya “női munka” vagy „férfi munka”? Az iskolaügy feminizálódása III.rész)

    A tanári pálya “női munka” vagy  „férfi munka”? Az iskolaügy feminizálódása III.rész Profesia učiteľa je „ženská práca” alebo „mužská práca”? Feminizácia školstva III.časť The teachers’ profession is  „women profession” or men’s profession”? The feminisation of School System / Education III.part.   A tanári pálya elnőiesedésének egyik oka az eddigiekben felvázolt szocializációs folyamat, amelyben a lányokat olyan pálya felé irányítják, amely a másokkal való törődéssel, a neveléssel, a gondoskodással kapcsolatos, hiszen ezeket tulajdonságként tipikusan a nőkhöz társítják. A nemi sztereotípiákon szocializálódtunk, tehát a női munka-férfi munka pontos elosztását belénk nevelték. A társadalmi hierarchia szerint a nők a magánszféra területére tartoznak, a férfiak a nyilvános szférába. A magánszféra területére sorolódik a gyermeknevelés,…

  • Események

    Új tantárgy a Közép-Európai Tanulmányok Karán

    Új tantárgy a Közép-Európai Tanulmányok Karán / Nový predment na  Katedre Stredoeurópskych štúdií na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre / New subject on the Central-European Studies at the Constantinus the Philosopher University in Nitra A nyári szemeszterben új választható tantárggyal bővül a Közép-Európai Tanulmányok Karának kínálata a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen. Minden, amit tudni akarsz a nőkről (és a férfiakról) és az egymáshoz való viszonyukról – ezen a címen is bevezethetnénk, de ha pontosak akarunk lenni, nevén kell nevezni a gyermeket, és el kell mondanunk, mik is a szándékaink ezzel az új órával. A kar és a pozsonyi Phoenix Polgári Társulás együttműködésének eredménye a Gender studies alapjai nevű óra,magyarul a nemtudományok alapjainak nevezhetjük, és a lényege az, hogy a nők és a férfiak társadalmi helyzetéről,…