Események

Beszélgetés négy egyetemi klubban

Nemi egyenlőség vagy konzervatív családellenes propaganda?

Botló Xénia írása

Mindannyian tudjuk, de legalábbis érezzük, hogy ez a konzerválódott szereposztás társadalmunkban nem tartható fent hosszú távon. Sarkított szerepkörök, a nő-konyha és férfi-munka leosztás szerint. Hogy minden eljövendő generációnak egy kicsit könnyebb legyen, már most el kell kezdenünk nemcsak a gyermekek, de az ő környezetük finom formálását a nemi szerepek kiegyensúlyozása érdekében.

Erre a vonalra épült a Phoenix PT kezdeményezése. Az egyetemi városokba látogatva, diákklubokkal összefogva indult útjára a vitaest, amely elsősorban a pedagógushallgatókat szólította meg, de a beszélgetés minden érdeklődő számára nyitott és elérhető volt.
Pozsonyban a Pozsonyi Magyar Intézet biztosította a helyszínt a Phoenix PT elnökének és képviselőjének, Bolemant Lillának, Mészáros András filozófus, egyetemi tanárnak és Rácz Vincének, a Pátria rádió szerkesztőjének, aki a kiváló beszélgetést vezette.

A beszélgetés, ha nem is mindent érintett, hiszen a gender kérdéseit, elméleteit nem lehet két órában kimeríteni, de mélyen szántó és alapos volt. Több kérdés felmerült, amire az előadók a lehető legpontosabb választ adták. Természetesen a kérdések között nem csak az elmélet került szóba, de a hétköznapi életből maguk a hallgatók is nem egy példát találtak.
Elég csupán arra gondolni, hogy egy család életében milyen szerepek és feladatok vannak berögzülve az általános felfogás szerint és milyen szerepeket erőltet ránk a társadalom már hosszú idő óta. Egy nő megbélyegzett ember, ha nem házasodik, szül, még ha ez azt is jelenti, hogy kiesik a munkapiacról és így ellehetetlenedik anyagilag. Egy család életében, ha az anya az összetartó erő, az ezzel járó munkát és stresszt is el kell viselnie. Ha mellette még sikerül bennmaradnia a munkaerőpiacon, de a stigma ez esetben is jár – elhanyagolja a családját. Mindeközben legyen Nő, Anya, cseléd, koordinátor, szakács… ha valami rosszul megy, az az asszony hibája.
Így nehéz felismerni a nemek megítélésére kialakított kettős mércét a mindennapokban, pont amiatt, ami a leginkább probléma a nemek egyenlőségének tekintetében: annyira mélyen gyökerezik a társadalmunkban az elfogadottsága, hogy Ádámig-Éváig nem lenne elég visszamenni.

Mivel a téma nem csak a leendő tanárnőknek volt érdekes és nem csak a nőknek szólt, szerencsére nyitott és koedukált társaság gyűlt össze. A nézeteltérések és a vélemények összekülönbözése itt sem maradt el, bár az előadók elmondása szerint a pozsonyi előadást megelőző kassai programon kevésbé cizelláltan folytak a párbeszédek (elsősorban a hatalmukat megkérdőjelezni érző férfiaktól).
Bár sokan állítják, hogy a nemek közötti egyenlőség megvalósult és minden rendben van, a férfiak és a nők egyenlő bánásmódban részesülnek, a legegyszerűbb módon megbizonyosodhatunk az állítás helytállóságáról: egy példában cseréljük fel a szereplőket. Az eredmény többnyire látványos és érezhető különbségekkel jár.
Ha például nyáron egy férfi, férfi mivoltából adódóan félmeztelenül járkál, az rendben van, de egy nő ezt semmilyen körülmények között nem teheti meg. Ha az alakja kifogástalan, azért, mert így „provokálja” a szexista, becsmérlő és nem túl szofisztikált ajánlatokat, ha pedig nem „kifogástalan”, azért, mert (sajnos) mindkét nem hajlamos lenne szétcincálni… a női test és mellek tárgyiasítása, a médiában való felhasználása ellen is szólt a példa.
Természetesen erre nem elfogadható válasz, hogy a férfiakat nem zavarja a nő meztelensége – főleg akkor látjuk a férfi támogatók erős nyomását, ha a nekik tetsző módszerrel van tálalva, és nem az adott biológiai funkciója szerint van közszemlére téve a női test.

Az este minden vita és szikrázó szóváltás ellenére baráti hangulatban telt és zárult. A vitaest végeztével sem siettek el az emberek, egymás között folytatták a társalgást és a leszűrt tanulságok megvitatását.

A Phoenix PT nem állt meg – a november 11-i pozsonyi beszélgetés után 24-én Komáromban, a JóMóD szervezésében tartották meg a programot, majd 26-án Nyitrán folytatódott a körút.

A beszélgetések az Egyetemi hallgatók genderérzékenyítése nevű projekt keretében valósultak meg a Demokrácia és emberi jogok projekt programjaként a Nyitott Társadalomért Alapítvány támogatásával.

Vélemény, hozzászólás?