Tevékenységünk

A szlovákiai magyar nők és gyermekek esélyegyenlőségének és érdekvédelmének aktív felvállalása és megvalósítását tűztük ki célul. Leghatékonyabb módon ezt a nők részvételének növelésével a döntéshozatali pozíciókban érhetjük el: helyi, járási, kerületi, megyei és országos szintű politikai képviselet, az állami hivatalok és intézmények vezetése, magánvállalatok és civil szervezetek irányítása terén.

A kisebbségben élő szlovákiai magyar nők és gyermekek helyzetének, problémáinak feltérképezésén é a döntéshozatali pozíciók kivívása mellett további témáink is fontos szempontokat képviselnek. Foglalkozunk a nők helyi (cseh/szlovákiai) történelmének, történeteinek feldolgozásával, a munkapiacon elfoglalt helyük és lehetőségeik elemzésével.

Fontosnak tartjuk a (cseh)szlovákiai magyar nők teljesítményeinek, sikereinek bemutatását 1919-től kezdve folytatólagosan napjainkig, szakmai kiadványok formájában a tudományos munka, a közélet és a művészet területén.

A nők és gyermekek elleni erőszak témájának felvállalását kiemelten fontos célként kezeljük. Trénigek, felvilágosító előadássorozatok és problémamegoldó foglalkozások szervezésével próbálunk hozzájárulni a probléma felismeréséhez az erőszakot elszenvedettek számára, de a társadalom többi tagja számára, és a téma jogi és gyakorlati kezeléséhez is.

Tevékenységünk pontokba foglalva felöleli tehát a következőket:

  • a szlovákiai magyar nők helyzetének feltérképezése szociológiai kutatás segítségével,
  • a nők történelmének, történeteinek feldolgozása,
  • a nők munkapiacon elfoglalt helyének és lehetőségeinek elemzése,
  • a nők és gyermekek elleni erőszak témájának felvállalása: felvilágosító előadássorozatok és problémamegoldó foglalkozások szervezése az oktatási intézményekben,
  • a szlovákiai magyar nők teljesítményeinek, sikereinek bemutatása 1919-től kezdve folytatólagosan napjainkig, szakmai kiadványok formájában a tudományos munka, a közélet és a művészet területén,
  • ismeretterjesztő, problémafelvető- és megoldási módokat ismertető előadások, beszélgetések szervezése Szlovákia magyarok lakta vidékén.

Tagság

A Phoenix szervezet tagja lehet minden olyan, 18. életévét betöltött személy, aki egyetért a szervezet Alapszabályzatával, kitölti a Belépési nyilatkozatot, és bekapcsolódik a szervezet munkájába. A munka sokféle tevékenységet foglal magában, tagjaink a saját szakmájuknak vagy érdeklődési körüknek megfelelőt választhatnak, akár önkéntes, akár fizetett formában, az aktuális tevékenységi köröknek megfelelően. Az egyes lehetőségek itt olvashatók.

Támogatás

Ha csupán külső támogatóként kívánja segíteni szervezetünk munkáját, ezt is különféle formában teheti meg, lehetőségeinek és igényeinek megfelelően. A támogatás formáit itt olvashatja el.