Konferencia 2014

Program

Nőképek kisebbségben II. / Obrazy žien menšiny

Konferencia a kisebbségben élő nőkről / Konferencia o ženách žijúcich v menšinovom postavení

2014. november 21-22.

Szervezők: Szlovákiai Magyarok Kerekasztala – Női és Gyermek-esélyegyenlőségi Bizottság

Phoenix Polgári Társulás,

Genderkutató Központ, BTK Comenius Egyetem,

Helyszín: Magyar Kulturális Intézet, Pozsony, Védcölöp u. 54.,

Támogatók: az SZK Kormányhivatala, Kisebbségi Kultúra Program 2014

Magyar Kulturális Intézet, Pozsony, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja

Médiapartner: Vasárnap Családi Magazin, Interaktív Televízió Pozsony

A konferenciát kolléganőnk és barátnőnk emlékének szenteljük, aki szeptemberben örökre távozott közülünk 53 éves korában /

Konferenciu venujeme pamiatke našej kolegyne a kamarátke Dane Habánovej, ktorá nás predčasne opustila v septembri vo veku 53 rokov

November 21., péntek / piatok

10:00 – 10:15 – Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala

szóvivőjének megnyitója / Otváracia reč hovorcu Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku

10:15 – 10:35 – Bauer Edit, emberjogi szakértő / expertka v oblasti ľudských práv: Női jogok az Európai Unióban. Elmélet és valóság / Ženské práva v Európskej únii. Teória a prax

10:35 – 10:55 – Oľga Pietruchová, Munka- , Szociális- és Családügyi Minisztérium, Pozsony / MPSvR SR, Bratislava: Női jogok Szlovákiában. / Ženské práva na Slovensku.

10:55 – 11:15 – Perintfalvi Rita, Magyar Teológusnők Ökumenikus Egyesülete / Ekumenická spoločnosť maďarských teologičiek: A „gender-ideológia” le akarja rombolni a nőt, a férfit és a családot? / „Genderová ideológia” chce zničiť ženu, muža a rodinu?

11:15 – 11:35 – Šarlota Pufflerová, Állampolgár, demokrácia és felelősség / Občan, demokracia a zodpovednosť: A nők diszkriminációjának ördögi köre / Začarovaný kruh diskriminácie žien

11:35 – 12:00 – vita / diskusia

12:00 – 13:00 – ebéd / obed

13:00 – 13: 20 –Feketéné Pál Enikő – Fekete Sándor –Kegyesné Szekeres Erika – Miskolci Egyetem BTK /

FF Univerzita Miskolc – Barátok közt? A nők közéleti szerepvállalásának buktatói. / Priateľské prostredie? Úskalia účasti žien vo verejnom živote

13:20 – 13:40 – Bara Zoltán – Földes Zsuzsanna – Domonkos Lívia: Nők a munkaerőpiacon a Pons Danubii határmenti régióban

13:40 – 14: 00 – Rajkovics Péter, Szlovákiai Magyarok Kerekasztala –Gazdasági bizottság / Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku – ekonomický výbor: A női munkanélküliség csökkentési lehetőségei Szlovákiában / Možnosti zníženia nezamestnanosti žien na Slovensku

14:00 – 14:20 – Štefancová Vladimíra, Comenius Egyetem, Pozsony,Menedzsment Kar, Fakulta Managementu UK Bratislava: A munkaadók attitűdje a munkavállaló nőkkel szemben / Postoje zamestnávateľov voči  ženám na trhu práce

14.20 – 14:40 – kávészünet / prestávka – občerstvenie

14:40 – 15:00 –Puskás Andrea, Selye Egyetem, Komárom / Univerzita Selyeho, Komárno: Feminizmus és irodalom / Feminizmus a literatúra

15:00 – 15:20 – Fazekas Andrea, Debreceni Egyetem / Univerzita Debrecín: Mesék világa női szemmel / Svet rozprávok očami ženy

15:20 – 15:40 – Jablonczay Tímea, Zsigmond Király Egyetem, Budapest /Univerzita Kr. Zsigmunda: Szabaduló asszonyok? Rudnóy Teréz művei / Ženy sa oslobodzujú? (diela Rudnóy Teréz)

15:40 – 16:00 – Elekes Irén Borbála, Civil Rádió Budapest / Mimovládny rozhlas Budapešť: Páratlan női könyvgyűjtemény az Országos Széchényi Könyvtárban / Mimoriadna zbierka kníh žien v Štátnej Széchenyiho knižnici

16:00 – 16:20 – kávészünet / prestávka – občerstvenie

16:40 – 17:00 – Szapu Marianna, Comenius Egyetem, BTK / FFUK Bratislava: „Nők az egész emberiség fényében“: M. Wollstonecraft vitája J. J. Rousseauval / „Ženy vo svetle celého ľudstva.“ Polemika M. Wollstonecraft s J. J. Rousseau-m

17:00 – 17:30 – Csehi Ágota, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra / FFUK

UKF Nitra: A művésznők helye a zenében / Miesto umelkýň v hudbe – prednáška spojená s prednesom diel na klavíri

17:30 – 18:00 – Tóth-Bakos Anita, Selye Egyetem, Komárom, Pedagógia Kar / PF Univerzita Selyeho, Komárno: Cécile Chaminade munkássága / Dielo Cécile Chaminade . prednáška spojená s prednesom diel na flaute a klavíri

18:00 – 19:00 – vacsora – fogadás / večera – recepcia

19:00 – 20:30 – Olvasó nők / Čítanie žien– Nők az irodalomban és a művészetekben / ženy v literatúre a umení – beszélgetés / rozhovor: Jablonczay Tímea, Jana Juráňová, Jana Cviková, Renata Deáková, vezeti / moderuje: Lilla Bolemant

November 22., szombat / sobota

9:00 – 10:00 – választás szerint / podľa výberu:

1. Molnár Kriszta, TANDEM, Fertetics Mandy, Alternate:

Az ördög főnök Pradát visel / Diabol šéf nosí Gucci – Nőként vezetővé válni – vezetőként nőnek lenni / Stať sa ženou-líderkou, byť líderkou-ženou.

vagy / alebo

2. Bolemant Éva, Coach Ltc., Fröhlich Mária, Coach Ltc:

A coaching titkai nekünk, nőknek / Tajomstvo couchingu pre nás, ženy. Egy coaching foglalkozás, amely segít úgy ránézni mostani helyzetünkre, hogy általa új lehetőségek, megoldások, ötletek tárulnak elénk. / Coaching – tréning, ktorý nám pomôže pozrieť sa takými očami na našu súčasnú situáciu, aby sme uvideli nové možnosti, nápady, riešenia.

10:30 – 11:00 – kávészünet / prestávka na kávu

11:00 – 13:00 World café:

Egy speciális programpont, amely során mindenki elmondhatja véleményét a számára fontos problémákról. A beszélgetések asztaltársaságonként változnak, a program folyamán több asztalnál is beszélgethetünk. A bevezetőben közösen meghatározzuk a témákat, aztán a meghatározott témák megbeszéljük a kávéházi asztaloknál, végül kiértékeljük, mire jutottunk, és megfogalmazunk egy ajánlást, amelyet eljuttatunk a sajtónak és a politikusoknak

World café je špeciálny program, počas ktorého sa všetky účastníčky účastníci môžu vyjadriť svoj názor o problémoch, ktoré považuje za dôležité. Na začiatku spoločne určíme témy, ktoré jednotlivé skupiny pri stoloch prediskutujú, nakoniec spoločne vyhodnotíme diskusie a zostavíme odporúčanie, ktoré postúpime médiám a politikom

13:00 – 14:00 ebéd / obed

14:00 – 15:30 – Gaál Julianna, idegenvezető / sprievodkyňa:

Híres nők Pozsonyban – városnéző séta a Pozsonyi Kifli PT társszervezésében /

Slávne ženy v Bratislave – prechádzka mestom, v spolupráci s OZ Bratislavské rožky

A konferencia a Kormányhivatal Kisebbségi Kultúrák Program 2014 támogatásával valósul meg.

Konferencia je realizovaná z podpory Úradu vlády z programu Kultúra národnostných menšín 2014

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala mellett működő Női és Gyermek-esélyegyenlőségi Bizottság, a Phoenix Polgári Társulás és a Genderkutató Központ 2014 november 21-22-én második alkalommal rendezi meg azt a konferenciát, amely a szlovákiai magyar nők és gyermekek helyzetével kíván foglalkozni.

Az előző évi rendezvényünk sikere után a szakmai, tudományos előadásokat egy Open space konferencia résszel is bővítjük, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a problémákat, a résztvevőket foglalkoztató gondolatokat hatékonyabban megvitathassuk, és a jövőre nézve további konkrét célokat tűzzünk ki, valamint azok megvalósítási módjait is megvitassuk, és megtervezzük.

A konferencia mindkét részére szeretettel várunk mindenkit, aki a nők és a gyermekek társadalmi helyzetéről, és e helyzet szociológiai és kulturális (művészi, történelmi, irodalmi, nyelvészeti stb.) vetületének aspektusairól megosztaná gondolatait a többi résztvevővel, és azt is, aki hallgatóként, de aktív résztvevőként is szívesen bekapcsolódna a konferencia, és ehhez kapcsolódóan a szervezeteink munkájába is.

Amennyiben úgy dönt, hogy megtisztel minket jelenlétével, kérjük töltse ki a lenn található jelentkezési lapot legkésőbb 2014. szeptember 20-áig.

2013-as publikációnkat letöltheti az oldalon,  itt: Nőképek kisebbségben I.

2.konferencia anyaga : [gview file=”https://phoenix-ngo.sk/wp-content/uploads/2015/06/nokepek_kisebbsegben_2014_konferenciakotet.pdf”]