• Vitajte na našej stránke!

  Občianske združenie Phoenix sa usiluje o uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí medzi ženami a mužmi a práv detí..

 • Projekty

  Projekt Rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ – budúcich pedagógov bol podporený sumou 23 988,20 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009- 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ – budúcich pedagógov je posilnenie aktívneho občianstva.šte nám!

 • Knihy a čítanie

  U nás môžete čítať o všetkom, čo vás zaujíma..

 • Situácia žien

  Rodina a kariéra, hospodárstvo a domácnosť, politika a umenie. Zdanlivo protikladné pojmy, ale skutočnosti sú veľmi blízke podobné.

 • Sestry

  Prečo sme nemali ženského Shakespeare-a, Da Vinciho alebo Michelangela? Čo znamená ženská literatúra, ženské umenie? Čo vynašla Byronova dcéra?

 • Detský osud

  Bledomodrý a ružový svet. Aké vplyvy a očakávania nás ťažia os kolíska po univerzitu?

 • Mužský salón

  Kto vychováva mužov? Aký je vzťah matky a syna?

Novinky