Situácia žien

Čo znamená správať sa ako partner?

Úcta a uznanie
Nech sa ženy uznajú za rovnocenné vo všetkých oblastiach a nech sa aj koná za zrovnoprávnenie mužov a žien.

Nenásilné, neohrozujúce správanie.
Partnerka sa musí cítiť v bezpečí, aby mohla vyjadriť a zrealizovať svoje požiadavky.

Ak sú záujmy a požiadavky partnerov protikladné či odlišné, musia nájsť kompromis, ktorý bude vyhovovať obom. Berte ohľad na názor partnerky.

Vlastná zodpovednosť a pozornosť
Berte zodpovednosť za vlastné správanie. Priznajte si chyby, a buďte otvorený a pripravený na rozhovor a výmenu názorov. Nech je dôležitý pre Vás aj názor partnerky.

Rozdelenie zodpovednosti
Naše rodinné zákony predpisujú deľbu práce medzi partnermi vo výchove detí, ako aj vo vedení domácnosti. Spravte to z vlastnej vôle, z vlastného zmyslu pre zodpovednosť.

Partnerstvo v hospodárení
Vo finančných otázkach sa vždy rozhodujte spoločne. Podľa zákona platí, že všetko čo manželia získali počas manželstva, je spoločné. Vedenie domácnosti a výchova detí je podľa zákona taktiež súčasťou manželského vzťahu ako peniaze získané prácou.

Zodpovední rodičia
Byť rodičom znamená, že za deti a za starostlivosť o ne sú zodpovední rodičia. Byť zodpovedným otcom znamená, pravidelne a intenzívne sa starať o svoje deti od ich narodenia. Nestačí vyžadovať uplatnenie otcovských práv len po rozvode.

Vzájomná pomoc a podpora
Vaša partnerka sa nenarodila preto, aby vyhovela vašim potrebám, nie je ani vaša upratovačka, matka, milenka a lacná manažérka rodiny. Obaja partneri majú právo na pomoc a podporu. Obaja máte právo na nezávislý život, na profesijný a osobný rozvoj.

Vélemény, hozzászólás?