• Situácia žien

    Sklenený strop – a čo je pod ním

    Lilla Bolemant: „Podľa verejnej mienky je feministka protikladom všetkého, čo je ženské, neznáša mužov, chce prebrať ich rolu (…) a navyše je aj frustrovaná…“ Ako sa vyvíjajú ženské roly v našom každodennom živote? Prehodnotilo, zrovnoprávnilo sa postavenie žien v spoločnosti? Skvelá filmová režisérka Márta Mészáros v jednom z rozhovorov prezradila, že v 70. rokoch minulého storočia sa začala vo svojich filmoch venovať ženským problémom preto, lebo sa jej videlo, že v Maďarsku (a zrejme aj v okolitých socialistických krajinách) je situácia žien skôr trápením ako radosťou. A pseudodemokracia, pseudosloboda ich bremená ešte znásobila. S filmom Adopcia získala na berlínskom festivale cenu, doma sa však dočkala odsúdenia, veď robotníčka predsa nemôže byť osamelá a nešťastná… Netaktnou iróniou osudu je, že…

  • Situácia žien

    Na koľko sa cení žena?

    Jednou z veľmi zaujímavých a hlavne ešte stále veľmi aktuálnych tém je tá, o ktorej bude reč pri okrúhlom stole tábora. Samozrejme všetci vieme, že sme ešte veľmi ďaleko od úplnej rovnosti šancí. Aký máte názor ohľadom situácie na Slovensku v tejto oblasti? Vidíte nejaký pokrok? Slovensko ratifikovalo za posledné viac ako dve desaťročia mnoho dokumentov o ľudských právach. Medzi nimi aj dokumenty ohľadom presadzovania a ochrany práv žien a  detí. Dokonca k nim boli vytvorené aj iné právne predpisy, akčné plány a realizačné plány. Musím však povedať, že dodržiavanie platných zákonov a predpisov v praxi je na veľmi nízkej úrovni. Kým ľudské práva sú pre súčasnú vládu len záležitosťou civilných organizácií, môžeme v tejto oblasti očakávať len veľmi malý…