A tanári attitűd hatása a tanulókra

  • Bolemant Lilla
  • 1 Views
  • 0 hozzászólás
  • elvárások . eredményesség . értékelés . gender studies . nevelés . sztereotípia .

A tanári attitűd hatása a tanulókra/ Vplyv postoja učiteľov na žiakov/ The teachers’ attitude towards children

Társadalmi nemek tudománya –

Új tantárgy a Közép-európai Tanulmányok Karán

 A tanítók a lányok sikertelenségét a felkészületlenségnek, de képességeik korlátozottságának is tekintik. A rosszabb eredményt elérő lányt nagy valószínűséggel kisebb képességűnek tekintik, kevésbé intelligensnek, a rosszabb eredményt elért fiút pedig hanyagnak. Az alapiskola felső tagozatában a lányok eredménye leromlik, a lányok a munkaeredményességet a közösségben való eredményességgel váltják fel. Fontosabb lesz számukra a külső és a népszerűség, mint a jó jegyek.

A fiúkat a tanítóik nem tartják szorgalmasnak, de feltételezik, hogy a valóságban jobb képességűek, mint amit teljesítenek. A fiúk eredményeit képességeiknek tulajdonítják, ami erősíti az önbizalmukat. A fiúk sikertelenségét a motiváció hiányának vagy a szorgalom hiányának tudják be. A fiúk ezért hajlamosak a rossz eredményeikért a körülményeket, a feladat nehézségét vagy az igazságtalan értékelést okolni. Rossz eredményeiket pedig a férfi magasabb társadalmi státuszával is kompenzálhatják.

Az Aspekt Feminista Kulturális Egyesület 2003-as kérdőíves felméréséből, amelyet 20 pozsonyi iskola tanáraival és tanárnőivel töltettek ki, kitűnik, hogy a nemi sztereotípiák fenntartását a tanárok és tanárnők támogatják, szinte „ellenőrzésük alatt tartják a tanárnők a lányokat, a férfi tanárok a fiúkat”, hogy tartsák be az előírt szabályokat.

A férfi szerepek kényszerítő hatása is negatív lehet azonban a fiúkra nézve, akiknek a sztereotípiák szerinti férfiideálnak kell megfelelniük, ami olyan felszólításokat tartalmaz, mint: Légy férfi! Légy kemény, határozott, erős, kérlelhetetlen! A sikertelenségtől való félelemérzet szorongást vált ki belőlük, mivel a férfiasság fogalmát a teljesítmény, a siker fogalmával azonosítják. Azzal az érzéssel nőnek fel, hogy személyes szükségleteik bevallása egyúttal gyengeségük bevallása is. A sztereotip elvárások tehát a fiúknak sem felelnek meg.

A lányokra és a fiúkra egyaránt kényszerítő erővel hatnak a sztereotip elvárások. Ezért a lányok helyzetének megváltoztatása nem történhet meg a fiúk társadalmi szerepének változásai nélkül. A koedukált iskolarendszer nem járult hozzá ahhoz, hogy a lányokat önbizalomra, nagyobb önértékelésre nevelje, hiszen a fiúiskolák hagyományát folytatta, ahol a tudás megszerzése a hagyományosan a férfiaknak tulajdonított személyiségjegyekkel lehetséges. A lányok, ha ezeket a személyiségjegyeket nyíltan vállalják, elutasításban lesz részük, mint nőknek, ha viszont nem vállalják, nem tudnak érvényesülni, sem az iskolában, sem további karrierterveikkel.

Ahhoz, hogy a helyzeten változtassunk olyan tanári hozzáállásra van szükség, amely tisztában van a nemi sztereotípiák működésével, és kezelni tudja azokat, amit továbbad a diákjainak, és egyenrangú partnerként kezeli őket.

A Társadalmi nemek tudománya (A nemtudomány alapjai) tantárgy óráin a fenti témákról is hallanak majd a hallgatók, és sok minden másról.

A Nemtudományok (Gender studies) alapjai nevű tantárgy a nemi egyenrangúság olyan alaptémaköreibe vezeti be a hallgatókat, mint például

– a biológiai és a társadalmi nem közti különbség mibenléte,

– a nemi sztereotípiák mint az előítéletek forrásai,

– szocializáció és identitás – a család, az iskola, az egyház identitásalakító szerepe és hatása a nemi szerepek megítélésére,

– a test, a szexualitás és a hatalom összefüggései,

– a családon belüli erőszak és a nők elleni erőszak összefüggése a hatalmi dominanciával,

– a nők és a férfiak egyenlőtlen helyzete a munkapiacon.


19. századi történet anyai szerep barátság bolemant lilla Bolgár Kati elvárások előítélet eredményesség erőszak férfi gender studies gombaszög irodalom iskola Janković Nóra kalandregény kapcsolat karierr konferencia kutatás könyv magatartás nevelés nőirodalom OSF Phoenix Equality politika projekt párkapcsolat regény szerelem szerepvállalás sztereotípia szülő gyerek kapcsolat tanácsadás testi változások tudomány tudás történelem viselkedés workshop zaklatás értékelés önbizalom önismeret