Női helyzet - Az egyenrangúságról

Genderérzékeny oktatás – a tudás sokszínűsége

A gyerekek, lányok és fiúk látszólag egyenrangú emberekként látogatják iskoláinkat. Ha közelebbről megnézzük azonban az oktatási folyamat egyes jellemzőit, a pedagógusok és a diákok attitűdjét és eredményeit, több olyan eltérésre is rámutathatunk, amelyek a nők és a férfiak társadalmi szerepeinek eltéréseiből adódnak.

Egy többévszázados, kulturális hagyományok által létrehozott jelentésrendszer határozza meg a nőiség és a férfiség fogalmát, amely sztereotip normaként működik, és meghatározó módon jelen van a társadalmi élet minden területén, így az oktatásban is. A nőiség és a férfiség leegyszerűsített, idealizált normái szerint a férfiak a világ aktív formálói, a nők pedig a passzív elfogadók. Ez a felfogás mindkét nemet megakadályozza abban, hogy egyéni elképzelései szerint, korlátok nélkül, szabadon, a társadalom előítéleteitől nem tartva valósíthassa meg önmagát, választhassa meg életútját.

A Phoenix Polgári Társulás Egyenlő esély – egyenlő eredmény: Az egyetemi hallgatók – pedagógusjelöltek érzékenyítése a gender alapú tudás elsajátítására elnevezésű projektje a egyetemi hallgatók, elsősorban a pedagógusjelöltek megszólításának szándékával indult, azok számára, akik szeretnének többet tudni arról, milyen beidegződések és elvárások irányítják cselekedeteinket, és miben különböznek ezek, ha nőként vagy férfiként éljük meg ugyanazokat az élethelyzeteket. A projekt a Nyitott Társadalomért Alapítvány által kezelt Demokrácia és emberi jogok program keretében valósult meg, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara és a Diákhálózat közös szervezésében. A projekt része volt egy egyszemeszteres képzés a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Karán, mely 2015 februárjában indult. Ehhez kapcsolódtak beszélgetéseink a diákklubokban a Diákhálózattal együttműködve és Gombaszögi Nyári Táborban is.

Gender studies

A gender a társadalmi nemet jelenti, vagyis azokat a szerepeket, amelyeket születésünktől fogva az óvodában, az iskolában, a családban, a munkahelyen, és egyéb közösségekben „magunkra veszünk”, vagyis belénk nevelnek, hogy végül „természetesnek” fogadjuk el őket.

Véleményünk erről a családon belüli és az iskolai nevelés folyamán alakul ki bennünk. Nem mindegy, hogy milyen lesz ez a vélemény. Hogy férfiként és nőként egyenrangú partnerként kezeljük-e másik nemet, vagy pedig különféle céljaink elérése eszközeként, esetleg alacsonyabb rendű, butább, kisebb értékű lényként.

A Nemtudományok (Gender studies) alapjai nevű tantárgyunk a nemi egyenrangúság olyan alaptémaköreibe vezeti be a hallgatókat, mint például a biológiai és a társadalmi nem közti különbség mibenléte, a nemi sztereotípiák mint az előítéletek forrásai, szocializáció és identitás a család, az iskola, az egyház identitásalakító szerepe és hatása a nemi szerepek megítélésére, a test, a szexualitás és a hatalom összefüggései, a családon belüli erőszak és a nők elleni erőszak összefüggése a hatalmi dominanciával, a nők és a férfiak egyenlőtlen helyzete a munkapiacon. A tantárgy különlegességét fokozta, hogy több vendégelőadó is részt vett az oktatásban. A hazai oktatókon, Szapu Mariannán, Bárczi Zsófián és Bolemant Lillán kívül Antoni Rita és Hadas Miklós tartott érdekes órákat.

 

Tematikus beszélgetések

A projekthez kapcsolódva beszélgetések hangzottak el a Gombaszögi Nyári Táborban és az egyetemi diákklubokban, amelyeken a diákok visszajelzéseiből kiderült, hogy szükség van a téma felvetésére, hiszen ezáltal új szempontból is megvilágíthatók olyan témakörök, amelyekről a többi tanórán nem esik szó. A nyári beszélgetésekben több témát is megvitattunk. Az „Asszony verve jó?” című beszélgetésben a nők elleni erőszak okairól és a fiatalok körében előforduló párkapcsolati erőszakról hallhattak a táborlakók Wirth Judittól, a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) szervezet képviselőjétől, Szapu Marianna filozófustól, a pozsonyi  Genderkutató Központ alapító tagjától. A beszélgetéshez kapcsolódott két további program: a Szívdobbanás című workshop, amely a fiatalok közötti párkapcsolati erőszak felismerésére készít fel. A foglalkozásta NANE fiatal munkatársai, Karádi-Héder Enikő és Gyulai Katalin vezették. A másik kísérőprogram a Néma Tanúk című kiállítás volt, amely a családon belüli erőszak áldozatainak állít emléket. Magyarországon ez évente 50-150 áldozatot jelent. A másik gombaszögi beszélgetés címe Genderelméletek: a női és a férfi szerepek a társadalomban volt olyan neves szakemberek közreműködésével, mint Perintfalvi Rita, feminista teológus, a Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesületének elnöke, Soós Eszter Petronella, politológus, Antoni Rita, nőjogi aktivista, a Nőkért Egyesület elnöke. A beszélgetéseket Rácz Vince vezette.

A projekt befejező részeként került megrendezésre a Diákhálózat egyes egyetemi klubjaival együttműködésben négy beszélgetés a kassai Kikelet, a pozsonyi JAIK, a komáromi JÓMÓD és a nyitrai JUGYIK szervezésében.

Nőképek kisebbségben

2015 szeptemberében a nyitrai egyetemen, a Közép-európai Tanulmányok Karával együttműködésben került megrendezésre a Nőképek kisebbségben című konferencia harmadik évfolyama, amelyen magyarországi és szlovákiai szakemberek cseréltek eszmét, és osztották meg kutatásuk eredményeit egymással éppen a genderpedagógia, a sztereotípiamentes oktatás témájában. A projekt részeként jelent meg a Gender studies tantárgy tankönyve, amely egyedülálló a maga nemében, hiszen magyar nyelven Szlovákiában nem jelent meg ilyen mű. A kötet elektronikus formában elérhető a Phoenix Polgári Társulás honlapján, a konferencia előadásainak gyűjteménye pedig szintén hamarosan megjelenik.

A projekt egyes tevékenységei során bebizonyosodott, hogy az egyetemi hallgatók nyitott, gondolkodó fiatalok, akikkel gondolatokban gazdag párbeszédet lehet folytatni a társadalmi problémákról. A Gender studies tantárgy oktatását a következő években is folytatni szeretnénk, mint ahogy szívesen találkozunk az érdeklődőkkel klubesteken, és egyéb alkalmakon, ahol eszmecserét folytathatunk az említett társadalmi problémákról.

Bolemant Lilla

Vélemény, hozzászólás?