Situácia žien

Pozvánka na besedy so študentami /Ženy a muži

Pozvánka na besedy so študentami VŠ v maďarských univerzitných kluboch v rámci projektu OSF-EEA:

Ženy a muži

Projekt Rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ  – budúcich pedagógov bol podporený sumou  23 988,20 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP  2009- 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu  Rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ – budúcich pedagógov  je posilnenie aktívneho občianstva.

Aké úlohy na nás kladie spoločnosť? Prijímeme ich alebo odmietame?

Čo sa naučíme v škole okrem učebných obsahov? Čo znamená pojem skrytý učebný plán a rodovo citlivé vzdelávanie?

Rodina, kariéra, partnerské vzťahy, politika, veda, umenie.

Besedu Občianskeho združenie Phoenix moderuje Vince Rácz, vynikajúci redaktor Rádia Patria.

Besedy sa zúčastnia:

Lilla Bolemant, odborníčka na rodové otázka, predsedníčka OZ Phoenix, vydavateľka

Mariana Szapuová, filozofka, spoluzakladateľka Centra rodových štúdií v Bratislave

Žofia Szapuová, študentka psychológie

Ondrej Mészáros, profesor filozofie, vysokoškolský učiteľ

Partner podujatia: Diákhálózat- Študentská sieť so 4 univerzitnými klubmi

Organizovane besedy (čas a miesto):

11. 10. 2015, 19.00, klub KIKELET, dom Csemadoku, Kováčska 38, Košice

KOŠICE- EVENT KIKELET NA FACEBOOKU

11. 11. 2015: klub JAIK, Palisády 58, Balassiho Inštitút, Bratislava

BRATISLAVA EVENT JAIK NA FACEBOOKU

Informácie o ďalších univerzitných kluboch budú postupne doplnené:

11. 24. 2015, klub JóMód, Komárno

11. 26 2015, 19:00: klub JUGYIK, Radlinského 13, Jazz Caffe, Nitra

 

 

Vélemény, hozzászólás?