• Situácia žien

    Kto vychováva muža?

    Hoci sa ženy v určitých historických obdobiach zaoberali len tým, aby samých seba zviditeľnili, dnes kladú čoraz väčší dôraz aj na spoznanie problémov mužov. Cieľom väčšiny ženských hnutí je spolupráca mužov a žien a nie vytvorenie takého sveta, kde sa muži stanú neviditeľnými. Na prvý pohľad sa mnoho žien a mužov začuduje nad tým, koľko problémov trápi chlapcov, kým zapadnú do patriarchálneho sveta, v popredí ktorého stojí muž. Spoločnosť sa už pred narodením dieťaťa postará o to, aby dieťa vložila do pre neho určenej mužskej či ženskej roly. Výchovou formujeme alebo deformujeme ľudskú bytosť podľa danej spoločenskej deľby práce. V tom sú matky v popredí, teda svojimi výchovnými metódami podporujú udržanie patriarchálneho spoločenského rádu. Pozrime sa na…