Genderérzékeny oktatás – a tudás sokszínűsége

  • Bolemant Lilla
  • 0 Views
  • 0 hozzászólás
  • eredményesség . gender studies . genderérzékeny oktatás . gombaszög . konferencia . kutatás . nevelés . OSF . tudás .

A gyerekek, lányok és fiúk látszólag egyenrangú emberekként látogatják iskoláinkat. Ha közelebbről megnézzük azonban az oktatási folyamat egyes jellemzőit, a pedagógusok és a diákok attitűdjét és eredményeit, több olyan eltérésre is rámutathatunk, amelyek a nők és a férfiak társadalmi szerepeinek eltéréseiből adódnak.

Egy többévszázados, kulturális hagyományok által létrehozott jelentésrendszer határozza meg a nőiség és a férfiség fogalmát, amely sztereotip normaként működik, és meghatározó módon jelen van a társadalmi élet minden területén, így az oktatásban is. A nőiség és a férfiség leegyszerűsített, idealizált normái szerint a férfiak a világ aktív formálói, a nők pedig a passzív elfogadók. Ez a felfogás mindkét nemet megakadályozza abban, hogy egyéni elképzelései szerint, korlátok nélkül, szabadon, a társadalom előítéleteitől nem tartva valósíthassa meg önmagát, választhassa meg életútját.

A Phoenix Polgári Társulás Egyenlő esély – egyenlő eredmény: Az egyetemi hallgatók – pedagógusjelöltek érzékenyítése a gender alapú tudás elsajátítására elnevezésű projektje a egyetemi hallgatók, elsősorban a pedagógusjelöltek megszólításának szándékával indult, azok számára, akik szeretnének többet tudni arról, milyen beidegződések és elvárások irányítják cselekedeteinket, és miben különböznek ezek, ha nőként vagy férfiként éljük meg ugyanazokat az élethelyzeteket. A projekt a Nyitott Társadalomért Alapítvány által kezelt Demokrácia és emberi jogok program keretében valósult meg, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara és a Diákhálózat közös szervezésében. A projekt része volt egy egyszemeszteres képzés a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Karán, mely 2015 februárjában indult. Ehhez kapcsolódtak beszélgetéseink a diákklubokban a Diákhálózattal együttműködve és Gombaszögi Nyári Táborban is.

 

Gender studies

A gender a társadalmi nemet jelenti, vagyis azokat a szerepeket, amelyeket születésünktől fogva az óvodában, az iskolában, a családban, a munkahelyen, és egyéb közösségekben „magunkra veszünk”, vagyis belénk nevelnek, hogy végül „természetesnek” fogadjuk el őket.

Véleményünk erről a családon belüli és az iskolai nevelés folyamán alakul ki bennünk. Nem mindegy, hogy milyen lesz ez a vélemény. Hogy férfiként és nőként egyenrangú partnerként kezeljük-e másik nemet, vagy pedig különféle céljaink elérése eszközeként, esetleg alacsonyabb rendű, butább, kisebb értékű lényként.

A Nemtudományok (Gender studies) alapjai nevű tantárgyunk a nemi egyenrangúság olyan alaptémaköreibe vezeti be a hallgatókat, mint például a biológiai és a társadalmi nem közti különbség mibenléte, a nemi sztereotípiák mint az előítéletek forrásai, szocializáció és identitás a család, az iskola, az egyház identitásalakító szerepe és hatása a nemi szerepek megítélésére, a test, a szexualitás és a hatalom összefüggései, a családon belüli erőszak és a nők elleni erőszak összefüggése a hatalmi dominanciával, a nők és a férfiak egyenlőtlen helyzete a munkapiacon. A tantárgy különlegességét fokozta, hogy több vendégelőadó is részt vett az oktatásban. A hazai oktatókon, Szapu Mariannán, Bárczi Zsófián és Bolemant Lillán kívül Antoni Rita és Hadas Miklós tartott érdekes órákat.

 

Tematikus beszélgetések

A projekthez kapcsolódva beszélgetések hangzottak el a Gombaszögi Nyári Táborban és az egyetemi diákklubokban, amelyeken a diákok visszajelzéseiből kiderült, hogy szükség van a téma felvetésére, hiszen ezáltal új szempontból is megvilágíthatók olyan témakörök, amelyekről a többi tanórán nem esik szó. A nyári beszélgetésekben több témát is megvitattunk. Az “Asszony verve jó?” című beszélgetésben a nők elleni erőszak okairól és a fiatalok körében előforduló párkapcsolati erőszakról hallhattak a táborlakók Wirth Judittól, a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) szervezet képviselőjétől, Szapu Marianna filozófustól, a pozsonyi  Genderkutató Központ alapító tagjától. A beszélgetéshez kapcsolódott két további program: a Szívdobbanás című workshop, amely a fiatalok közötti párkapcsolati erőszak felismerésére készít fel. A foglalkozásta NANE fiatal munkatársai, Karádi-Héder Enikő és Gyulai Katalin vezették. A másik kísérőprogram a Néma Tanúk című kiállítás volt, amely a családon belüli erőszak áldozatainak állít emléket. Magyarországon ez évente 50-150 áldozatot jelent. A másik gombaszögi beszélgetés címe Genderelméletek: a női és a férfi szerepek a társadalomban volt olyan neves szakemberek közreműködésével, mint Perintfalvi Rita, feminista teológus, a Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesületének elnöke, Soós Eszter Petronella, politológus, Antoni Rita, nőjogi aktivista, a Nőkért Egyesület elnöke. A beszélgetéseket Rácz Vince vezette.

A projekt befejező részeként került megrendezésre a Diákhálózat egyes egyetemi klubjaival együttműködésben négy beszélgetés a kassai Kikelet, a pozsonyi JAIK, a komáromi JÓMÓD és a nyitrai JUGYIK szervezésében.

Nőképek kisebbségben

2015 szeptemberében a nyitrai egyetemen, a Közép-európai Tanulmányok Karával együttműködésben került megrendezésre a Nőképek kisebbségben című konferencia harmadik évfolyama, amelyen magyarországi és szlovákiai szakemberek cseréltek eszmét, és osztották meg kutatásuk eredményeit egymással éppen a genderpedagógia, a sztereotípiamentes oktatás témájában. A projekt részeként jelent meg a Gender studies tantárgy tankönyve, amely egyedülálló a maga nemében, hiszen magyar nyelven Szlovákiában nem jelent meg ilyen mű. A kötet elektronikus formában elérhető a Phoenix Polgári Társulás honlapján, a konferencia előadásainak gyűjteménye pedig szintén hamarosan megjelenik.

A projekt egyes tevékenységei során bebizonyosodott, hogy az egyetemi hallgatók nyitott, gondolkodó fiatalok, akikkel gondolatokban gazdag párbeszédet lehet folytatni a társadalmi problémákról. A Gender studies tantárgy oktatását a következő években is folytatni szeretnénk, mint ahogy szívesen találkozunk az érdeklődőkkel klubesteken, és egyéb alkalmakon, ahol eszmecserét folytathatunk az említett társadalmi problémákról.

Bolemant Lilla


19. századi történet anyai szerep barátság bolemant lilla Bolgár Kati elvárások előítélet eredményesség erőszak férfi gender studies gombaszög irodalom iskola Janković Nóra kalandregény kapcsolat karierr konferencia kutatás könyv magatartás nevelés nőirodalom OSF Phoenix Equality politika projekt párkapcsolat regény szerelem szerepvállalás sztereotípia szülő gyerek kapcsolat tanácsadás testi változások tudomány tudás történelem viselkedés workshop zaklatás értékelés önbizalom önismeret