Női helyzet - Az egyenrangúságról

A tanári attitűd hatása a tanulókra

A tanári attitűd hatása a tanulókra/ Vplyv postoja učiteľov na žiakov/ The teachers’ attitude towards children

Társadalmi nemek tudománya –

Új tantárgy a Közép-európai Tanulmányok Karán

 A tanítók a lányok sikertelenségét a felkészületlenségnek, de képességeik korlátozottságának is tekintik. A rosszabb eredményt elérő lányt nagy valószínűséggel kisebb képességűnek tekintik, kevésbé intelligensnek, a rosszabb eredményt elért fiút pedig hanyagnak. Az alapiskola felső tagozatában a lányok eredménye leromlik, a lányok a munkaeredményességet a közösségben való eredményességgel váltják fel. Fontosabb lesz számukra a külső és a népszerűség, mint a jó jegyek.

A fiúkat a tanítóik nem tartják szorgalmasnak, de feltételezik, hogy a valóságban jobb képességűek, mint amit teljesítenek. A fiúk eredményeit képességeiknek tulajdonítják, ami erősíti az önbizalmukat. A fiúk sikertelenségét a motiváció hiányának vagy a szorgalom hiányának tudják be. A fiúk ezért hajlamosak a rossz eredményeikért a körülményeket, a feladat nehézségét vagy az igazságtalan értékelést okolni. Rossz eredményeiket pedig a férfi magasabb társadalmi státuszával is kompenzálhatják.

Az Aspekt Feminista Kulturális Egyesület 2003-as kérdőíves felméréséből, amelyet 20 pozsonyi iskola tanáraival és tanárnőivel töltettek ki, kitűnik, hogy a nemi sztereotípiák fenntartását a tanárok és tanárnők támogatják, szinte „ellenőrzésük alatt tartják a tanárnők a lányokat, a férfi tanárok a fiúkat”, hogy tartsák be az előírt szabályokat.

A férfi szerepek kényszerítő hatása is negatív lehet azonban a fiúkra nézve, akiknek a sztereotípiák szerinti férfiideálnak kell megfelelniük, ami olyan felszólításokat tartalmaz, mint: Légy férfi! Légy kemény, határozott, erős, kérlelhetetlen! A sikertelenségtől való félelemérzet szorongást vált ki belőlük, mivel a férfiasság fogalmát a teljesítmény, a siker fogalmával azonosítják. Azzal az érzéssel nőnek fel, hogy személyes szükségleteik bevallása egyúttal gyengeségük bevallása is. A sztereotip elvárások tehát a fiúknak sem felelnek meg.

A lányokra és a fiúkra egyaránt kényszerítő erővel hatnak a sztereotip elvárások. Ezért a lányok helyzetének megváltoztatása nem történhet meg a fiúk társadalmi szerepének változásai nélkül. A koedukált iskolarendszer nem járult hozzá ahhoz, hogy a lányokat önbizalomra, nagyobb önértékelésre nevelje, hiszen a fiúiskolák hagyományát folytatta, ahol a tudás megszerzése a hagyományosan a férfiaknak tulajdonított személyiségjegyekkel lehetséges. A lányok, ha ezeket a személyiségjegyeket nyíltan vállalják, elutasításban lesz részük, mint nőknek, ha viszont nem vállalják, nem tudnak érvényesülni, sem az iskolában, sem további karrierterveikkel.

Ahhoz, hogy a helyzeten változtassunk olyan tanári hozzáállásra van szükség, amely tisztában van a nemi sztereotípiák működésével, és kezelni tudja azokat, amit továbbad a diákjainak, és egyenrangú partnerként kezeli őket.

A Társadalmi nemek tudománya (A nemtudomány alapjai) tantárgy óráin a fenti témákról is hallanak majd a hallgatók, és sok minden másról.

A Nemtudományok (Gender studies) alapjai nevű tantárgy a nemi egyenrangúság olyan alaptémaköreibe vezeti be a hallgatókat, mint például

– a biológiai és a társadalmi nem közti különbség mibenléte,

– a nemi sztereotípiák mint az előítéletek forrásai,

– szocializáció és identitás – a család, az iskola, az egyház identitásalakító szerepe és hatása a nemi szerepek megítélésére,

– a test, a szexualitás és a hatalom összefüggései,

– a családon belüli erőszak és a nők elleni erőszak összefüggése a hatalmi dominanciával,

– a nők és a férfiak egyenlőtlen helyzete a munkapiacon.

Vélemény, hozzászólás?