Situácia žien

Rovná príležitosť – rovný výsledok

Rovná príležitosť – rovný výsledok / Same opportunity- same results

Najnovším projektom Občianskeho združenia Phoenix by sme chceli osloviť poslucháčky a poslucháčov vysokých škôl, predovšetkým študentov pedagogických odborov, ktoré a ktorí by chceli vedieť viac o tom, aké očakávania a stereotypy určujú a riadia naše správanie, a v čom sú podobné alebo odlišné podľa toho, či sa týkajú žien alebo mužov.

Ružový a modrý svet? Naozaj sa tak jednoducho delí na dva odlišné svety dievčatá a chlapci? Tak prečo malé dievčatá protestujú na webe proti tomu, že im ponúkajú všetky hračky len v ružovej farbe?

Ženská a chlapská robota? „Len sa pozri na moje ruky, synček môj!” – citovala valstný výrok moja známa, keď juj jej násťročný syn prosil, aby mu vyčistila kopačky. – „Vidíš nejaký rozdiel medzi našimi rukami? Nie? To znamená, že ty rovnako môžeš vyčistiť svoje boty.”

„Keď ženu ubiješ, akoby si roľu poviezol” – hovorí ľudové porekadlo. A mohli by sme podobných vymenovať viac. Vychádzajúc z dlhej doby podriadenosti žien mužom, veľa mužov vníma aj dnes svoju manželku, priateľku ako svoj majetok a nie ako rovnocennú partnerku. Tieto predsudky a stáročná podriadenosť žien sú dôvodom násilia páchaného na ženách.

Naše názory na spomínané témy sa v nás vytvárajú v rodine a v škole. Nie je jedno, aké sú to názory. Či sa ako ženy a muži naučíme vnímať druhé pohlavie ako rovnocenného partnera-partnerku, alebo ich považujeme za menejcenné, hlúpe stvorenia. Zamyslime sa na chvíľu nad touto otázkou.

Pre nás projekt sme si vybrali slogan Rovnaké šance – rovnaké výsledky. V rámci projektu sa chceme rozprávať o týchto témach so študentmi a študentkami, mladými ľuďmi, naše odborníčky a odborníci sa s nimi rady podelia o svoje vedomosti a skúsenosti, a rady si vypočujú názory a skúsenosti mladých ľudí.

Súčasťou projektu je predmet Základy Gender studies na Fakulte Stredoeurópskych štúdii na Univerzite Konštantina Filozofa v Nitre v letnom semestri tohto akademického roku. K tomuto predmetu a k spomínaným témam sa viažu besedy v študentských kluboch v spolupráci s organizáciou Študentská sieť, a programy a besedy v Letnom Gombaseckom tábore.

O našich programoch vás budeme informovať na našej webovej stránke, FB-ovej stránke a v časopise Vasárnap.

Projekt  Rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ  – budúcich pedagógov bol podporený sumou 23 988,20 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP  2009- 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu  Rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ – budúcich pedagógov  je posilnenie aktívneho občianstva.