• Situácia žien

  Čo znamená správať sa ako partner?

  Úcta a uznanie Nech sa ženy uznajú za rovnocenné vo všetkých oblastiach a nech sa aj koná za zrovnoprávnenie mužov a žien. Nenásilné, neohrozujúce správanie. Partnerka sa musí cítiť v bezpečí, aby mohla vyjadriť a zrealizovať svoje požiadavky. Ak sú záujmy a požiadavky partnerov protikladné či odlišné, musia nájsť kompromis, ktorý bude vyhovovať obom. Berte ohľad na názor partnerky. Vlastná zodpovednosť a pozornosť Berte zodpovednosť za vlastné správanie. Priznajte si chyby, a buďte otvorený a pripravený na rozhovor a výmenu názorov. Nech je dôležitý pre Vás aj názor partnerky. Rozdelenie zodpovednosti Naše rodinné zákony predpisujú deľbu práce medzi partnermi vo výchove detí, ako aj vo vedení domácnosti. Spravte to z vlastnej vôle, z vlastného zmyslu pre zodpovednosť. Partnerstvo v…

 • Situácia žien

  Priateľstvo Margit Kaffky a Anny Lesznai

  V našich literárnovedných dielach a učebniciach sa často stretávame s analýzami a prezentáciami literárnych priateľstiev. Legendárne je priateľstvo Sándora Petőfiho a Jánosa Aranya, no ani po mnohé ďalšie príklady nemusíme chodiť ďaleko. Pravda, poetiek a spisovateliek bolo vždy menej ako mužov-literátov, keďže ženám nikdy nebola dopriata príležitosť, aby žili pre literatúru – a ak sa zopár „rebeliek“ predsa len pokúsilo písať, obvykle ich okamžite vyhlásili za málo talentované, precitlivené a príliš ženské. Akoby literatúra a talent boli iba výsadou mužov a akoby sa spôsob písania, prežívania a pohľadu žien na život nemohol stať základom umeleckého diela. A to len preto, že ho napísali ženy. Dokonca ani Margit Kaffke, ktorú jej súčasníci považovali za talentovanú autorku, sa nepodarilo uniknúť typickému mužskému…

 • Situácia žien

  Kráľovná života

  Renée Erdős – prvá žena v maďarskej literatúre, ktorá sa dokázala uživiť literatúrou  Renée Erdős mohla byť jednou z kľúčových osobností maďarskej literatúry začiatku 20. storočia, keby ženy-literátky mohli mať (vtedy i dnes) kľúčové miesto v maďarskej literatúre. Dnes sa Erdős spomína už len ako autorka brakovej literatúry, no jej knihy sa napriek reedíciám takmer nečítajú, hoci jedným z poznávacích znakov brakovej literatúrey je práve jej masové čítanie. Bola veľmi úspešnou autorkou svojej doby a jej romány čítali mladé dievčatá potajomky, pretože dúfali, že sa z nich niečo dozvedia o sexualite, erotike a o tom, čo ich v tejto súvislosti čaká v manželstve. V prvej polovici minulého storočia sa od ženských autoriek, ktoré sa objavili v maďarskej literatúre, očakávalo, že čitateľom odhalia – a to…

 • Situácia žien

  Na koľko sa cení žena?

  Jednou z veľmi zaujímavých a hlavne ešte stále veľmi aktuálnych tém je tá, o ktorej bude reč pri okrúhlom stole tábora. Samozrejme všetci vieme, že sme ešte veľmi ďaleko od úplnej rovnosti šancí. Aký máte názor ohľadom situácie na Slovensku v tejto oblasti? Vidíte nejaký pokrok? Slovensko ratifikovalo za posledné viac ako dve desaťročia mnoho dokumentov o ľudských právach. Medzi nimi aj dokumenty ohľadom presadzovania a ochrany práv žien a  detí. Dokonca k nim boli vytvorené aj iné právne predpisy, akčné plány a realizačné plány. Musím však povedať, že dodržiavanie platných zákonov a predpisov v praxi je na veľmi nízkej úrovni. Kým ľudské práva sú pre súčasnú vládu len záležitosťou civilných organizácií, môžeme v tejto oblasti očakávať len veľmi malý…