• Situácia žien

    Program konferencie 2015- Obrazy žien menšiny III.

    Nőképek kisebbségben III./ Obrazy žien menšiny III. Program Nokepek kisebbsegben III.  Hlavný organizátor: Phoenix Polgári Társulás (Pozsony) Občianske združenie Phoenix Bratislava Spoluorganizátori/-ky: Közép-Európai Tanulmányok Kara, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem / Fakulta stredoeurópskych štúdií, UKF Nitra, Genderkutató Központ, BTK Comenius Egyetem / Centrum rodových štúdií UK Bratislava, Női és Gyermek-esélyegyenlőségi Bizottság, Szlovákiai Magyarok Kerekasztala / Výbor pre rovné príležitosti žien a detí pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku Miesto: KeTK Nyitra / Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF Nitra, Dražovská 4.  Termín: 17-18. septembra 2015 Program: 2015. szeptember 17., csütörtök / štvrtok 10:00–11:00 regisztráció 11:00–11:15 A konferencia megnyitója / Otvorenie konferencie: Tokár Géza 11:15–12:00 Thun Éva: Hogyan tanítsunk genderül? A genderpedagógia elmélete és gyakorlata…

  • Események

    Pozvánka – II. Konferencia: Obrazy žien menšiny

    Pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku sa v marci minulého roku vytvorila pracovná skupina pre rovné postavenie žien, mužov a detí maďarskej národnosti na Slovensku. Hlavným cieľom skupiny odborníkov je zmapovanie situácie maďarských žien a detí na Slovensku, zvýšenie účasti žien v rozhodovacích pozíciách, a v neposlednom rade vytvorenie podmienok a systému prevencie a eliminácie domáceho násilia v rámci cieľovej skupiny. Po úspešnom prvom ročníku konferencie sa tento rok stretneme znova, a okrem odborných vedeckých príspevkov doplníme program o konferenciu Open space, ktorá nám pomôže prediskutovať problémy a témy, ktoré sa žien a detí týkajú, zároveň vytýčiť ďalšie konkrétne ciele a spôsoby ich uskutočnenia. Srdečne Vás očakávame na obidve časti konferencie,…