Események

Pozvánka – II. Konferencia: Obrazy žien menšiny

Pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku sa v marci minulého roku vytvorila pracovná skupina pre rovné postavenie žien, mužov a detí maďarskej národnosti na Slovensku. Hlavným cieľom skupiny odborníkov je zmapovanie situácie maďarských žien a detí na Slovensku, zvýšenie účasti žien v rozhodovacích pozíciách, a v neposlednom rade vytvorenie podmienok a systému prevencie a eliminácie domáceho násilia v rámci cieľovej skupiny.

Po úspešnom prvom ročníku konferencie sa tento rok stretneme znova, a okrem odborných vedeckých príspevkov doplníme program o konferenciu Open space, ktorá nám pomôže prediskutovať problémy a témy, ktoré sa žien a detí týkajú, zároveň vytýčiť ďalšie konkrétne ciele a spôsoby ich uskutočnenia.

Srdečne Vás očakávame na obidve časti konferencie, a privítame vaše príspevky, názory a nápady v oblasti sociológie, kultúry (umenia, histórie, literatúry, jazykovedy). Budeme radi aj tomu, ak sa zúčastníte ako poslucháči/-ky, alebo prejavíte záujem o spoluprácu s našimi organizáciami.

Ak sa rozhodnete svojou účasťou podporiť naše podujatie, vyplňte, prosím návratku, ktorú nájdete pod názvom Konferencia a pošlite  nám ju do 20. septembra.

 

https://phoenix-ngo.sk/konferencia/

 

 

Tešíme sa na stretnutie

 

Organizátori/-ky: Výbor pre rovné postavenie žien a detí pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku

Občianske združenie Phoenix, Centrum rodových štúdií, FFUK Bratislava

Miesto konania: Maďarský inštitút v Bratislave, Palisády 54.

Čas konania: 21.-22. 11. 2014

Jazyk konferencie: maďarský a slovenský so simultánnym tlmočením.

Konferenciu podporili:

Úrad vlády SR, Program kultúry národnostných menšín 2014

Maďarský Kultúrny Inštitút, Bratislava, Fórum Inštitút pre výskum menšín, Šamorín,

Mediálni partneri: Vasárnap Családi Magazin, Interaktív Televízió, Pozsony

Vyplnením prihlasovacieho formulára nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom ich štatistického spracovávania. V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe Vás nebude možné nijakým spôsobom identifikovať.

Vélemény, hozzászólás?